Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin địa lý GIS

Được đăng lên bởi quynguyenvan45
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4110 lần   |   Lượt tải: 22 lần
LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin , trường đại học
Giao Thông vận tải TP. HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và
thực hiện đề tài tốt nghiệp này.
Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Đặng Nhân Cách đã tận tình
hướng dẫn chỉ bảo chúng em trong quá trình thực hiện đề tài.
Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin
đã tận tình giảng dạy , trang bị cho em những kiến thức quý báu trong năm vừa qua.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Ông Bà, Cha Mẹ đã luôn động viên ủng hộ
vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua.
Chúng em xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ của các anh chị bạn bè
trong quá trình thực hiện khóa đề tài.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận trong phạm vi và khả năng cho phép
nhưng chắc chắn sẽ ko tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được
sự thông cảm, góp ý và tận tình chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2010
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Quốc Phòng - Nguyễn Mạnh Cường

1

MỞ ĐẦU
Từ vài thập niên trở lại đây, công nghệ GIS (Geographical Information
Systems) đã có những bước phát triển và ứng dụng không chỉ trong lĩnh vực địa lý,
mà trong nhiều lĩnh vực khác của khoa học và của cuộc sống hàng ngày như: đô thị
hóa, thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng, bản đồ điện tử, hoạt động quân sự v.v...
Hiểu theo cách đơn giản nhất, GIS bao gồm các lớp thông tin về một địa điểm nhằm
tăng thêm khả năng hiểu biết về địa điểm này. Từ một góc độ khác GIS là sự ứng
dụng liên giao giữa công nghệ thông tin và lý thuyết địa lý. Một trong những thế
mạnh của công nghệ địa tin học này là khả năng bản đồ hóa (mapping) các thông tin
và các kiểu cơ sở dữ liệu khác nhau nhằm đưa ra một bộ cơ sở dữ liệu cho phép
người sử dụng có thể lưu trữ, xử lý, phân tích, lựa chọn, loại trừ thông tin v.v…, nói
chung là hàng loạt các thao tác liên quan đến thông tin, để phục vụ cho một mục
đích chuyên biệt nào đó. Hiện tại ở các nước tiên tiến GIS có thể nói là phát triển
ngày càng mạnh tuy nhiên ở Việt Nam GIS còn hạn chế và ít phổ biến vì vậy chúng
em đã thực hiện đề tài “ Tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý – GIS và các ứng
dụng của GIS”.
Mục đích của đề tài là tìm hiểu rõ hơn về GIS và các ứng dụng của GIS, tác
dụng của GIS trong cuộc sống hiện nay. Giới thiệu cho mọi người biết về GIS và
ứng dụng của nó trong các lĩnh vực. Từ đó nhận ra tầm quan trọng của nó trong
cuộc sông hiện đại với kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ ….

2

...
1
LI CẢM ƠN
Chúng em xin chân thành cm ơn Khoa Công nghệ Thông tin , trường đại học
Giao Thông vận tải TP. HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và
thc hiện đ tài tốt nghiệp này.
Chúng em xin bày t lòng biết ơn u sắc tới thy Đặng Nhân Cách đã tận tình
ớng dẫn chỉ bảo chúng em trong quá trình thực hiện đề tài.
Chúng em xin chân thành cm ơn quý thy trong khoa Công nghệ Thông tin
đã tận tình giảng dạy , trang bị cho em những kiến thức quý báu trong năm vừa qua.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Ông Bà, Cha Mẹ đã luôn động viên ủng hộ
vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua.
Chúng em xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và ủng h của các anh chị bạn bè
trong quá trình thc hiện khóa đề tài.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận trong phạm vi và khả năng cho phép
nhưng chắc chắn sẽ ko tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được
sthông cảm, góp ý và tận tình chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
TP. H Chí Minh, tháng 01 năm 2010
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Quốc Phòng - Nguyễn Mạnh Cường
Hệ thống thông tin địa lý GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin địa lý GIS - Người đăng: quynguyenvan45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hệ thống thông tin địa lý GIS 9 10 55