Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi talokieu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

SVTH: Bùi Thị Kim Anh
MSSV: 1820215869
GVHD: Trần Huệ Chi

Các HTTT tích hợp

01

02

HTTT quản lý nguồn lực ERP
(Enterprise Resource Planning)

HTTT quản lý quan hệ khách hàng CRMS (Customer
Relationship Management System)

HTTT quản lý dây chuyền cung cấp sản phẩm SCMS (Supply Chain

03

Management System)

HTTT quản lý nguồn lực ERP
(Enterprise Resource Planning)
 ERP, còn được gọi là HTTT quản lý toàn diện tổ chức, nhằm phối hợp các tiến trình, nghiệp vụ
cơ bản nhất trong nội bộ tổ chức.

 ERP là một kiến trúc hệ thống (phần mềm, quy trình) quản lý các dòng thông tin và xử lý thông
tin thống nhất giữa các bộ phận trong tổ chức, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tin cậy
và nhất quán trong tổ chức.

 ERP tích hợp các HTTT con thành một HTTT thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực
hoạt động.

Chức năng của ERP
 Tích hợp thông tin và các kênh xử lý thông tin vào trong một môi trường thống nhất giúp cho
các nhà quản lý dễ truy cập đến thông tin tích hợp và đáng tin cậy.

 Làm giảm dữ liệu dư thừa và hợp lý hóa các xử lý trên thông tin,
 Rút ngắn thời gian thực hiện và tăng năng lực đáp ứng yêu cầu.

Chức năng của ERP
 cung cấp cho các nhà quản lý khả năng quản lý và điều hành tất cả các lĩnh vực hoạt động của
tổ chức như: tài chính- kế toán, quản lý vật tư, quản lý SXKD và phân phối sản phẩm, quản lý
dự án, quản lý dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, các công cụ dự báo và lập kế
hoạch, báo cáo,…

 phân tích, kiểm tra thực trạng sử dụng nguồn lực với mức độ cập nhật tuỳ theo yêu cầu của nhà
quản lý.

Thực tế
Tình hình ứng dụng hệ thống ERP

 Từ năm 1990, nhiều doanh nghiệp lớn đã triển khai và sử dụng trọn bộ giải pháp ERP cho hoạt
động quản lý SXKD trên hai lĩnh vực: Sản xuất chế tạo, kinh doanh dịch vụ.

 Ngày nay, ERP được ứng dụng với mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức với những qui mô khác
nhau.

 Tuy vậy, tại Việt Nam, các giải pháp ERP mới được triển khai ứng dụng ở một số ít tổ chức như
Unilever Vietnam, IBM Vietnam... do còn có hàng loạt khó khăn.

Một số khó khăn đ/v các DN Việt Nam:
Nhiều tổ chức đã trang bị cho mình các PM chức năng dựa vào nhu cầu phát sinh tại các thời điểm
khác nhau.

 Ngại vượt qua các thử thách khi triển khai ứng dụng ERP:
+ Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ
+ Đào tạo nguồn nhân lực
+ Chuẩn bị về tài chính…

 Ở Việt Nam chưa có một thị trường cung cấp giải pháp ERP chuyên nghiệp.

PHẦN MỀM MỞ NGUỒN ERP
TênPM ERP
OpenERP
Openbravo
Apache OFBiz
Compiere
WebERP
E...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
SVTH: Bùi Thị Kim Anh
MSSV: 1820215869
GVHD: Trần Huệ Chi
Hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: talokieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý 9 10 294