Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Bán Cafe Tại Quán Cafe Hồng Ân

Được đăng lên bởi Chuông Gió
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2147 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tho á t

Lu u

Tho á t

Xo á

Thê m

Xoá

Lu u

Tho á t

Đăng Nh âp

Thê m

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC
*****

BÁO CÁO CUỐI

KỲ

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

Đề tài: QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ HỒNG ÂN

NHÓM 9
Thành viên nhóm:
Mai Thành Tâm

37K14

Nguyễn Ngọc Duyên 37K14
GVHD: Thầy Phan Đình Vấn

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2013

2

LỜI CAM ĐOAN
Nhóm tôi xin cam đoan nột dung trong bài báo cáo này là do chúng tôi thực
hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Phan Đình Vấn.
Mọi tham khảo dung trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng tên tác
giả, công trình.
Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, chúng
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đà nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2013
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Duyên

Mai Thành Tâm

LỜI CẢM ƠN
3

Trong quá trình thực hiện đề tài , nhóm chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ
nhiệt tình và quí báu của các nhân viên tại quán cà phê “Hồng Ân”
Đặc biệt, nhóm chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn chu đáo của
giáo viên bộ môn.
Cuối cùng chúng tôi xin cám ơn các bạn trong nhóm đã nhiệt tình đóng
góp ý kiến và hỗ trợ trong quá trình thực hiện đề tài này.
Tuy nhiên do kinh nghiệm còn hạn chế và thời gian có hạn nên còn có
nhiều thiếu sót rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý thầy
và các bạn.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn!

MỤC LỤC

4

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế phát triển hiện nay trên thế giới khoa học và công nghệ luôn
có những thay đổi mạnh mẽ. Một phần trong đó là việc ứng dụng Công Nghệ
Thông Tin vào đời sống hàng ngày của con người. Loài người chúng ta đang
hướng tới thiết lập một hành tinh thông minh. Ngày nay với sự phát triển mạnh
5

mẽ của CNTT kết hợp với sự phát triển của mạng Internet đã kết nối được
toàn thế giới lại với nhau thành một thể thống nhất. Nó đã trở thành công cụ
đắc lực cho nhiều ngành nghề : giao thông, quân sự, y học…và đặc biệt là
trong công tác quản lý nói chung và quản lý quán Cafe nói riêng.
Trước đây khi máy tính chưa được ứng dụng rộng rãi các công việc quản
lý đều được thực hiện một cách thủ công nên rất tốn thời gian, nhân lực cũng
như tài chính. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã
giúp cho việc quản lý được thực hiện một cách dễ dàng hơn, giảm chi phí, thời
gian…
Qua quá trình khảo sát quán cà phê Hồng Ân (1 Huyện Thanh Quan, ĐÀ
NẴNG), em đã xây dựng lên đề tài “quản lý quán Café HỒNG ÂN” với mong
muốn giúp cho việc quản lý được thực hiện một cách dễ dàng hơn, thuận tiện
và giảm...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC
*****
BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
Đề tài: QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ HỒNG ÂN
NHÓM 9
Thành viên nhóm:
Mai Thành Tâm 37K14
Nguyễn Ngọc Duyên 37K14
GVHD: Thầy Phan Đình Vấn
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2013
Đăng Nh
â
pThoá t
Thê mLu uXoáThoá t
Thê mXoáLu u
Thoá t
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Bán Cafe Tại Quán Cafe Hồng Ân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Bán Cafe Tại Quán Cafe Hồng Ân - Người đăng: Chuông Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Bán Cafe Tại Quán Cafe Hồng Ân 9 10 485