Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý - Chương 8 Thương mại điện tử

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

CHƯƠNG 8: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mục tiêu:
- Cung cấp những kiến thức liên quan tới thương mại điện tử
- Phát triển chiến lược thương mại điện tử để tạo ra ưu thế cạnh tranh

Nội dung:
•Tổng quan và xu hướng
•An toàn & An ninh mạng
•Thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam. Chọn giải pháp nào cho
Việt Nam

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 8: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
8.1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh
Ba hướng chiến lược để các doanh nghiệp tạo ưu thế cạnh tranh khi
ứng dụng HTTT:
(1) Cá biệt hoá đại chúng (mas customization) và cá nhân hoá
(personalization).
(2) Loại bỏ khâu trung gian (disintermediation)
(3) Tiếp cận thị trường toàn cầu.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 8: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
8.1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh
(1) Cá biệt hoá đại chúng (mas customization) và cá nhân hoá
(personalization).
- Cá biệt hoá đại chúng, doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng
một cơ hội để thay đổi các sản phẩm và dich vụ của chúng sao
cho phù hợp với những đặc điểm riêng của họ.
Ví dụ: - Một khách hàng mua một thiết bị di động (điện
thoại di động, máy tính xách tay, PDA….) từ một nhà sản xuất,
khách hang đó có thể mua được mặt hàng với những tính năng
riêng biệt và mầu sắc mà họ mong đợi.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 8: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
8.1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh
(1) Cá biệt hoá đại chúng (mas customization) và cá nhân hoá
(personalization).
- Cá nhân hoá lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ý tưởng cá
nhân hoá là một trang mạng có thể biết được rõ ràng về những
gì mà một cá nhân nào đó thích và không thích để từ đó đưa ra
những lời chào hàng hấp dẫn đối với cá nhân đó. Theo cách
như vậy, một người có thể nhận được một tờ báo hàng ngày
mà trong đó những quảng cáo được trình bày có liên quan tới
những sản phẩm hoặc dịch vụ khác sẽ không hề xuất hiện.
Việc theo dõi những hành vi mua hàng của khách sẽ cho phép
các doanh nghiệp có thể đạt được hướng phát triển này.
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 8: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
8.1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh
(2) Loại bỏ khâu trung gian (disintermediation)
Loại bỏ khâu trung gian đơn giản là sử dụng mạng internet như
một kênh phân ...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin quản lý - Chương 8 Thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản lý - Chương 8 Thương mại điện tử - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý - Chương 8 Thương mại điện tử 9 10 718