Ktl-icon-tai-lieu

Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam qua Sách trắng 2012

Được đăng lên bởi pirates422
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3719 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam
qua Sách trắng 2012
Ông Nguyễn Trọng Đường
Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin - Bộ Thông Tin & Truyền Thông

Nội dung
NỘI DUNG
1. Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam
2. Đánh giá của thế giới về CNTT-TT
Việt Nam trong thời gian qua
3. Kết luận

SÁCH TRẮNG VỀ CNTT-TT VIỆT NAM 2012

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA SÁCH TRẮNG 2012
Gồm 160 trang, song ngữ Việt – Anh với 15 phần.
Ngoài các nội dung như phiên bản 2011, cập nhật thêm:
- Chuyên mục tiêu điểm: Phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT
thương hiệu Việt.
- Bổ sung bài viết Tổng quan về ngành CNTT-TT.
- Bổ sung thông tin và số liệu thống kê lĩnh vực phát thanh
truyền hình.
- Bổ sung danh sách doanh nghiệp phần mềm nguồn mở,
doanh nghiệp cung cấp giải pháp an toàn thông tin tiêu biểu,
nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam

CÔNG NGHIỆP CNTT
16.000

13.663

14.000

Công nghiệp
nội dung số

Triệu USD

12.000
10.000
8.000
6.000

Công nghiệp
phần mềm

7.629
6.167
5.220

Công nghiệp
phần cứng

4.000
2.000
0
2008

2009

2010

2011

Tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2011 đạt 13,7 tỷ USD, tăng ngoạn
mục 79% so với năm 2010. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng trưởng cao
của lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử với doanh thu chiếm tới 82 %
tổng doanh thu của ngành công nghiệp CNTT. Công nghiệp phần mềm và
công nghiệp nội dung số cũng tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại.
Năm 2011, tổng số lao động trong lĩnh vực trên 300.000 lao động, tăng
trưởng hơn 50.000 lao động so với năm 2010.

CÔNG NGHIỆP PHẦN CỨNG - ĐIỆN TỬ
Triệu USD

Triệu USD

12.000

11.326

12.000
10.000

Kim ngạch
xuất khẩu

8.000

8.000
6.000

10.000
6.000

5.631
4.100

4.000

4.627

4.000

2.000

2.000

0

Kim ngạch
nhập khẩu
2008

0
2008

2009

2010

Doanh thu phần cứng, điện tử

2009

2010

2011

2011

Xuất nhập khẩu CNTT-TT

- Năm 2011, công nghiệp phần cứng điện tử đạt doanh số trên 11,3 tỷ USD, tăng
ngoạn mục 101% so với năm 2010. Nguyên nhân là doanh thu xuất khẩu phần
cứng, điện tử tăng đáng kể.
- Điều này thể hiện rõ khi tổng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và
linh kiện và thiết bị viễn thông đạt trên 10,89 tỷ USD tăng trên 92,2% so với năm
2010, và đặc biệt tổng kim ngạch xuất khẩu đã cao hơn nhập khẩu 428 triệu USD.
Doanh thu xuất khẩu cao nhất thuộc nhóm mặt hàng điện thoại di động (chiếm 60%).
- Tổng số lao động trong lĩnh vực phần cứng đạt trên 167.000 người.

CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM

Triệu USD

1.400
1.200
1.000
800
600
400

1.064

1.172

850
680

200
0
2008

2009

2010

2011

D...
Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam
qua Sách trắng 2012
Ông Nguyễn Trọng Đường
Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin - Bộ Thông Tin & Truyền Thông
Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam qua Sách trắng 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam qua Sách trắng 2012 - Người đăng: pirates422
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hiện trạng CNTT-TT Việt Nam qua Sách trắng 2012 9 10 459