Ktl-icon-tai-lieu

Học lập trình

Được đăng lên bởi thihoa-th43
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họclậptrình

ChươngIII
Giaodiệnngườidùng

Giaodiệnngườidùnglàgì?
Đâylànơingườidùnggiaotiếpvớimáy,thiếtbịvàmáytính.Nóbaogồmmọiđiểmkếtnốigiữa
ngườidùngvàthiếtbị.
Giaodiệnngườidùnghướngđếntínhthânthiệnvàdễhiểu,nhưtrangwebchúngtathiếtkếtr
ongchươngIIđãchỉracụmtừ«Hello World»trênmànhình.

CáckiểuGiaodiệnngườidùng

•

•
•

Giaodiệntext:
Giaotiếpchỉbằngkýtự.Nếubạntừngnhìnmộtmáytínhcũ,bạncóthểnhậnramáynàynó
ichuyệnthông
quamànhìnhđen,nơingườidùngviếtcáccâulệnhđểmáytínhlàmtheo.Hiệnnay,mọim
áytínhvẫncungcấpkhảnăngtươngtácbằnggiaodiệntext.
Giaodiệnđồhọa(GUIs):chophéptươngtácnhanhvàthânthiệnhơnvớicácthiếtbịthôn
g quađiềukhiểnbằnghìnhảnhtrênmànhình. Trang
weblàmộtvídụtốtvềGiaodiệnđồhọaGUIs.
Giaodiệncảmứng:cungcấpmộtbảngđiềukhiểncảmứnđồhọatrêncácthiếtbịcảmứng
,giúpngườidùngtươngtácvớithiếtbịthông quangóntay.
Phươngthứcnàyđượcsửdụnghầuhếttrêncácđiệnthoạivàmáytínhbảngtablets.

HiểuvềgiaodiệnUIs

•
•
•

Khi pháttriển một ứng dụngđồngnghĩalàsẽtương tác với người dùng, hoặcvớicác
ứng dụng khác,dođóchúngta cần phải hiểuchúngtasẽphụcvụaivàphụcvụtrôichảy
nhất cóthể.
Chúngtacũngbiết rằng tương tác với các trẻ emcùngtuổisẽkhônggiống như
tương tácvớicácbậcchamẹ,ôngbà,haymộtngười nào đó từ nước ngoài, người
không nói được ngôn ngữ của chúngta.
Chúng tacũng biết rằng việc tạogiaodiện cho một trò
chơitrênXboxsẽkhônggiốngviệcphát triểnchomột PC.Cáchđiềukhiêncóthểkhác
nhau và chúngtacóthểthấycáckết quả khác nhau từ một game console, một trò
chơi máy tính hoặc một mạng xã
hội.Tươngtựthế,giaodiệncũngsẽkhácnhaunếulàmứngdụngđểquảnlýcôngty
haychocửahàng.

HiểuvềgiaodiệnUIs

•
•
•
•

Mấuchốtlàlàmviệctừngbướcmột.Bạncầnhiểurõvấnđềkỹthuậtmàchúngtabàntron
gkhóahọcnàyvàcũnglàmmộtvàinghiêncứuthựchànhchocácứngdụngkhácnhaumà
chúngtasẽlậptrình.
Vídụ,chúngtacầntạoramộttrangweb,nhưtrang«Hello
World»,nhưngchúngtasẽthêmmộtvàimàusắcvàthiếtkế.Nếuvậy,bạnliệucóchọnmà
utươisángmàchắcrằngnósẽlàmmắtbạnmỏisaukhinhìn?
Haybạnsẽpháttriểnứngdụngmàngườidùngsẽdùngvàitiếngmàkhôngbịmệt?
Vàcỡchữ?Bạncóchọnchữnhỏ vàlàmchokhóđọcnộidungchúngtaviết?
Haybạnsẽchọnthứlàmngườidùnghiểurõđiềutamuốntruyềntải?
Sẽkhôngkhóđểpháttriểnmộtứngdụngthânthiện,nhưngchúngtacầnhọcvềnênvàkh
ôngnên, vànósẽtốnchútthờigian!

HTML,ngônngữVua

•
•
•
•

Bạncónhớrằngchúngtađãnóivềứngdụngoffline,ứngdụngkhôngcầninternetmàvẫn
chạy.
Bạncũngcóthểcânnhắcbạncólàmmộttrangweboffline,khitêncủatrangbảorằngđólà
tàiliệucóthểtruycậpthông qua
web.Dùsao,nhưđãchiasẻ,trìnhduyệtcủachúngtachỉlàmộtchươngtrìnhnhậnđiềukh
iểntừmộtngônngữvàcóthểdịchnóvàhiểnthịnótrênmộtcửas...



Học lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học lập trình - Người đăng: thihoa-th43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Học lập trình 9 10 404