Ktl-icon-tai-lieu

Học SEO

Được đăng lên bởi Quang Phát
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Microlink Co., Ltd - Kenh Cong Co., Ltd & tapchiseo.com

NEWS >>
SEO Tips for Internet
Marketing Newbies

T. 32 - 33

Best Backlink
Analysis Tools

T. 34 - 35

Firefox SEO Addon

T. 36 - 37

Tổng hợp kỹ thuật SEO
cơ bản tài liệu
của Google Phần 1

T. 38 - 39

SEO Mistakes and Fix – Phần 1
T. 40
luận bàn về Keyword
Những cân nhắc
trước khi bắt đầu
một SEO Campaign

n

Ja

Tài trợ phát triển: microlink.vn

11

20

Microlink
CONNECTING SITE

T. 43

kenhtuyensinh.vn

CONNECTING SITE

BỘ MÁY TÌM KIẾM LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?
Công cụ tìm kiếm có một danh sách ngắn các hoạt động quan trọng, cho phép họ cung cấp kết quả tìm kiếm
web có liên quan, khi người dùng sử dụng hệ thống của họ để tìm kiếm thông tin. Các thuật ngữ chuyên ngành
xin được phép không dịch ra để không làm lệch ý nghĩa ban đầu.

Crawling the Web
Search Engines sẽ chạy những chương trình tự động đặc biệt được gọi là “bots” hoặc “spiders”,những chương
trình này sử dụng cấu trúc hyperlink của website để “crawl” các page và document. Theo ước lượng thì hiện
tại trên thế giới có khoảng 20 tỉ trang web nhưng không phải Search Engines crawl toàn bộ mà chỉ từ 8 đến
10 tỉ trang.
Indexing Documents
Một trang web sau khi được crawl thì nội dung của nó được “indexed” và được lưu trữ trong một database
khổng lồ của search engines. “Index” ở đây ta có thể tạm dịch là chỉ mục (dạng như danh mục).
Các index này được quản lý rất chặc chẽ để mỗi khi có 1 request đến thì trong hàng tỉ document, nó biết chọn
lọc ra cái nào cần thiết và hiển thị còn hiển thị như thế nào sẽ trình bày ở phần sau.
Processing Queries
Khi 1 request tìm kiếm thông tin được đưa đến search engines, search engines sẽ lấy kết quả từ các index của
tất cả document phù hợp. Một kết quả được xác định và so sánh nếu 1 từ hoặc 1 cụm từ được tìm thấy trên
trang và được định nghĩa xác thực bởi người dùng.
Ví dụ:
Khi bạn search từ thu thuat wordpress thì sẽ được kết quả như sau: 463.000 cho thu thuat wordpress. (0,06
giây)
Nhưng khi bạn search cụm từ ( “thu thuat wordpress” ) thì kết quả khác hẳn: 84.600 cho “thu thuat wordpress”.
(0,06 giây)
Vì sao lại như vậy ? Với lần search đầu tiên, search engines cho ra các trang có chứa các từ đơn lẻ “thu”
“thuat” “wordpress”. Còn với lần search thứ 2 nó sẽ tìm ra những trang nào có chứa nguyên cả cụm từ “thu
thuat wordpress”.
Để có thể có được các kết quả tốt hơn khi tìm kiếm, bạn có thể tham khảo thêm ở link sau.


11

CONNECTING SITE

Một khi search engines xác định được kết quả nào trả về c...
NEWS
>>
Microlink Co., Ltd - Kenh Cong Co., Ltd & tapchiseo.com
SEO Tips for Internet
Marketing Newbies
T. 32 - 33
Best Backlink
Analysis Tools
T. 34 - 35
Firefox SEO Addon T. 36 - 37
Tổng hợp kỹ thuật SEO
cơ bản tài liệu
của Google Phần 1
T. 38 - 39
SEO Mistakes and Fix – Phần 1
luận bàn về Keyword
T. 40
Những cân nhắc
trước khi bắt đầu
một SEO Campaign
T. 43
Tài trợ phát triển:
Jan 2011
Microlink
CONNECTING SITE
kenhtuyensinh.vnmicrolink.vn
Học SEO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học SEO - Người đăng: Quang Phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Học SEO 9 10 150