Ktl-icon-tai-lieu

Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Hoàng Linh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin học – Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm

PHẦN KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
1. CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là…
. Central
Processing Unit

. Central Pro
United

. Central Print
United

. Central Pro
Unit

2. CPU làm những công việc chủ yếu nào?
. Lưu giữ

. Xử lý

. Điều khiển

 . Cả 3

3. CPU được ví như ……….. của máy tính.
. Trái tim

. Đôi tay

 . Bộ não

. Cả 3

4. CPU nằm ở phần nào của máy tính?
. Màn hình

. Chuột

. Bàn phím

 . Thân máy

5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng?
. 2

. 3

. 4

. 5

6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin?
. 2

. 3

. 4

. 5

7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất
cả?
. 2

. 3

. 4

. 5

8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính?
. 2

. 3

. 4

. 5

9. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?
. 1985

. 1995

. 1945

. 1935

10. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có tên gọi là gì?
. EIAC

. ENIAC

. ANCIE

. INIAC

11. “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu của
chương trình.” Là gì vậy?
. Chuột

. Bàn phím

. Cả hai

. Không cái nào

12. Máy in và Máy quét, cái nào là thiết bị đưa thông tin vào máy tính?
. Máy in

. Máy quét

. Cả hai

. Không cái nào

13. Phần mềm của máy tính là….
. Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính.
. Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính.
. Cả hai ý trên..
. Không ý nào.

14.Đĩa CD (CD-rom) và đĩa mềm (Floppy disk) là phần cứng hay phần
mềm của máy tính?
. Phần mềm

. Phần cứng

. Cả hai

. Không cái nào

15. Các chương trình và các thông tin quan trọng của máy tính thường
được lưu trên…
. Đĩa

. Ổ đĩa cứng

. Ổ đĩa mềm

. Không cái nào

16. Chỉ ra nhóm cùng loại.
. CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB).

. CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng.
. CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng.
. CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in.

17. Nhóm nào dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại:
. Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in.
. Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ.
. Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa.
. Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột.
18.Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác
(trong đó có các kết quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là………
. Thiết bị chứa

. Ổ cứng

. Thiết bị lưu trữ

. Thiết bị thông tin

19. Floppy Disk (Đĩa mềm) thường không thể lưu giữ được dạng file nào?
. File văn bản

. File âm thanh

.File video

. 2 và 3

20. Trong phần thân máy, tính t...
Tin học – Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm
PHẦN KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
PHẦN KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
1. CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là…
.
Central
Processing
Unit
. Central
Pro
United
. Central
Print
United
. Central
Pro
Unit
2. CPU làm những công việc chủ yếu nào?
. Lưu giữ . Xử lý . Điều khiển . Cả 3
3. CPU được ví như ……….. của máy tính.
. Trái tim . Đôi tay . Bộ não . Cả 3
4. CPU nằm phần nào của máy tính?
. Màn hình . Chuột . Bàn phím . Thân máy
5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng?
. 2 . 3 . 4 . 5
6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin?
. 2 . 3 . 4 . 5
7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất
cả?
. 2 . 3 . 4 . 5
8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính?
. 2 . 3 . 4 . 5
Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm - Người đăng: Hoàng Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm 9 10 87