Ktl-icon-tai-lieu

HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

Được đăng lên bởi possession
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH

HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
LẦN THỨ XII – NĂM 2006
Bảng A: TIỂU HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài A1: Đồ hoạ máy tính
Hãy dùng phần mềm đồ hoạ có trên máy để vẽ ngôi nhà của mình.
Kết quả bài làm lưu vào tập tin có tên A1.???
Bài A2: Soạn thảo văn bản
Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để soạn thảo một đoạn thơ hoặc một bài
thơ ngắn mà em biết, đòng thời có thể chèn thêm hình ảnh để trang trí làm rõ thêm nội dung
của bài thơ đó.
Kết quả bài làm lưu vào tập tin có tên A2.???
Bài A3: Điền các số thích hợp vào ô trống
Hãy điền vào các số trong khoảng từ 1 đến 9 vào các ô trống còn lại của lưới ô vuông kích
thước 4x4 sao cho tổng các chữ số trên hàng thứ nhất bằng tổng các chữ số trên cột thứ nhất,
tổng các chữ số trên hàng thứ hai bằng tổng các chữ số trên cột thứ hai, tổng các chữ số trên
hàng thứ ba bằng tổng các chữ số trên cột thứ ba, tổng các chữ số trên hàng thứ tư bằng tổng
các chữ số trên cột thứ tư.

Kết quả bài làm được trình bày trên một lưới ô vuông, lưu trong tập tin có tên A3.???
Bài A4: Vẽ biểu đồ
Sử dụng phần mềm có trên máy (Microsoft Word, Microsoft Excel), hãy vẽ biểu đồ thể hiện
tình trạng tăng dân số ở nước ta theo số liệu sau đây:
Năm
Số dân
(triệu người)

1981

1986

1988

1990

1996

1999

2003

54,9

61,2

63,6

66,2

75,4

76,3

80,9

Có thể chọn các loại biểu đồ phù hợp để vẽ.
Kết quả bài làm lưu vào tập tin có tên A4.???
============================
ĐÁP ÁN
Bài A3: Điền số

...
TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH
HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN
LẦN THỨ XII – NĂM 2006
Bảng A: TIỂU HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài A1: Đồ hoạ máy tính
Hãy dùng phần mềm đồ hoạ có trên máy để vẽ ngôi nhà của mình.
Kết quả bài làm lưu vào tập tin có tên A1.???
Bài A2: Soạn thảo văn bản
Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để soạn thảo một đoạn thơ hoặc một bài
thơ ngắn em biết, đòng thời thể chèn thêm hình ảnh để trang trí làm thêm nội dung
của bài thơ đó.
Kết quả bài làm lưu vào tập tin có tên A2.???
Bài A3: Điền các số thích hợp vào ô trống
Hãy điền vào các số trong khoảng từ 1 đến 9 vào các ô trống còn lại của lưới ô vuông kích
thước 4x4 sao cho tổng các chữ số trên hàng thứ nhất bằng tổng các chữ số trên cột thứ nhất,
tổng các chữ số trên hàng thứ hai bằng tổng các chữ số trên cột thứ hai, tổng các chữ số trên
hàng thứ ba bằng tổng các chữ số trên cột thứ ba, tổng các chữ số trên hàng thứ bằng tổng
các chữ số trên cột thứ tư.
Kết quả bài làm được trình bày trên một lưới ô vuông, lưu trong tập tin có tên A3.???
Bài A4: Vẽ biểu đồ
Sử dụng phần mềm trên y (Microsoft Word, Microsoft Excel), hãy vẽ biểu đồ thể hiện
tình trạng tăng dân số ở nước ta theo số liệu sau đây:
Năm 1981 1986 1988 1990 1996 1999 2003
Số dân
(triệu người)
54,9 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 80,9
Có thể chọn các loại biểu đồ phù hợp để vẽ.
Kết quả bài làm lưu vào tập tin có tên A4.???
============================
ĐÁP ÁN
Bài A3: Điền số
HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN - Người đăng: possession
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN 9 10 211