Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng marketing

Được đăng lên bởi thangnguyen-ktdn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ EMAIL MARKETING
Số 42/EM-BULK/14
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Sau khi xem xét yêu cầu của …và khả năng cung cấp dịch vụ quảng cáo của CÔNG TY TNHH
BULK.
Hôm nay, ngày 10 tháng 07 năm 2014, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ
Địa chỉ
: 119C5, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng đại diện: 533/9 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại
: 08 6276 1719
Fax: 08 3991 3276
Mã số thuế
: 0102 300 429
Đại diện
: Bà TRẦN PHƯƠNG THẢO
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Điều hành
Bên B:CÔNG TY TNHH BULK
Địa chỉ
: 496/36 Dương Quảng Hàm, P.6, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện: 1/4B1 đường số 20. P6, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại
: 08 668 123 83
Fax: 08 3984 0029
Mã số thuế
: 0312 595 320
Đại diện
: Ông HỒ THANH CANG
Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành
Tài khoản số :040 0101 151 0948
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Tên tài khoản : Công ty TNHH BULK

ĐIỀU I: DỊCH VỤ CUNG CẤP
Bên B cung cấp dịch vụ EMAIL MARKETING cho bên A với nội dung như sau:
STT
Hạng Mục
Số
Đơn Vị
Thành Tiền
Đơn giá (VNĐ)
Lượng
Tính
1

Email Marketing

100,000

14

email

1,400,000

2

Email Template

1

500,000

Mẫu

Miễn phí

Tổng tiền

14000,000

VAT (10%)

140,000

Tổng Cộng (VNĐ)

1,540,000

(Bằng chữ: Một triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng)
ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1 Thanh toán 100% bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
3.1 Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, tin nhắn gửi qua hệ thống của Bên B.
3.2 Tuân thủ theo luật của chính phủ về quảng cáo qua thư điện tử .
3.3 Không được phát tán các nội dung gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, chính trị, tôn giáo…
3.4 Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quảng cáo.
3.5 Bên A có trách nhiệm cung cấp trung thực các thông tin về việc sử dụng dịch vụ theo yêu cầu
của Bên B, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.
3.6 Hỗ trợ Bên B thực hiện triển khai các nội dung của hợp đồng.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN B
4.1 Bên B có trách nhiệm triển khai sớm nhất dịch vụ Email Marketing cho bên A và thời gian
không quá 24h kể từ khi 2 bên ký hợp đồng.
4.2 Xây dựng hệ thống và ứng dụng triển khai dịch vụ và Email Marketingcho Bên A.
4.3 Cam kết bảo mật dữ liệu thông tin của Bên A, không sử dụng vào các mục đích khác khi chưa
được sự đồng ý của Bên A.
4.4 Trong trường hợp xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ q...
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ EMAIL MARKETING
Số 42/EM-BULK/14
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của nước Cộng hoà hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Sau khi xem xét yêu cầu của …và khả năng cung cấp dịch vụ quảng cáo của CÔNG TY TNHH
BULK.
Hôm nay, ngày 10 tháng 07 năm 2014, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ
Địa chỉ : 119C5, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng đại diện: 533/9 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 6276 1719 Fax: 08 3991 3276
Mã số thuế : 0102 300 429
Đại diện : Bà TRẦN PHƯƠNG THẢO
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Điều hành
Bên B:CÔNG TY TNHH BULK
Địa chỉ : 496/36 Dương Quảng Hàm, P.6, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện: 1/4B1 đường số 20. P6, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại : 08 668 123 83 Fax: 08 3984 0029
Mã số thuế : 0312 595 320
Đại diện : Ông HỒ THANH CANG Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành
Tài khoản số :040 0101 151 0948 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Tên tài khoản : Công ty TNHH BULK
Hợp đồng marketing - Trang 2
Hợp đồng marketing - Người đăng: thangnguyen-ktdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng marketing 9 10 247