Ktl-icon-tai-lieu

How to archive mail

Được đăng lên bởi nguyenhoangdtvt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Microsoft Outlook – How to
archive mail

With Outlook 2013

Step 1 : Open File  Cleanup tools
Archive …

Step 2 : Choose mailbox, date

After Archive, all mail receive before choosing date will move to Archive Folder

Step 3 : Click OK. Waiting system
archive mails, notice in the status bar
appear “Archiving” string

...
Microsoft Outlook – How to
archive mail
How to archive mail - Trang 2
How to archive mail - Người đăng: nguyenhoangdtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
How to archive mail 9 10 872