Ktl-icon-tai-lieu

HTML

Được đăng lên bởi Cá Bơ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mã khoá học: LTWEB
Thời lượng: 24 buổi

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC ĐỂ LÀM
Địa chỉ: số 6/152 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0982.113.274
Website: 

-----***-----

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Lập trình Web
(HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript)
Mô tả khoá học:
Trong khóa học này học viên sẽ tìm hiểu về các công nghệ WEB và các công cụ hỗ trợ cho công
việc lập trình WEB. Đặc biệt là tìm hiểu về HTML, CSS để tạo một trang WEB từ đơn giản đến
phức tạp, kết hợp với PHP và MySQL để xây dựng lên một trang WEB động. Mỗi bài học sẽ có
những ví dụ và tình huống thực tế giúp cho học viên nắm vững được kiến thức đã học được. Kết
thúc khóa học, học viên sẽ hoàn thành việc lập trình
Đối tượng: Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và những học viên
quan tâm tới việc thiết kế, tạo cho mình một trang WEB theo phong cách riêng.
Kết thúc khóa học, học viên hoàn thiện được 01 dự án website, đủ khả năng để làm các website
khác theo các phong cách khác nhau.
Đề cương khóa học:
Phần 1: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE VỚI HTML - CSS
Bài 1: Giới thiệu về lập trình web
o

Kiến thức về Website trên Internet: Domain, Hosting, Source Code..

o

Giới thiệu về HTML, CSS, PHP, MySQL...

o

Tại sao sử dụng PHP, MySQL…?

o

Hướng dẫn sử dụng, cách tìm kiếm các công cụ hỗ trợ lập trình web

Bài 2: Cấu hình, cài đặt môi trường làm việc
o

Cấu hình máy tính cá nhân trở thành máy cung cấp dịch vụ web (Hosting)

o

Cấu hình Công cụ lập trình Adobe Dreamweaver CS6

o

Cách triển khai một website trên localhost (Máy cục bộ - máy tính cá nhân)

Bài 3: Phân tích cấu trúc giao diện Website
o

Phân tích cấu trúc giao diện của website trong dự án cần triển khai.

o

Modules hóa từng hạng mục (Được áp dụng bởi các CMS nổi tiếng như: Wordpress,
Joomla..)

o

Các hiển thị và triệu gọi từng module (phần) vào website.

o

Phân tích cấu trúc website tin tức, giới thiệu công ty.

Website: 

Email: info@hocdelam.com

Mã khoá học: LTWEB
Thời lượng: 24 buổi

o

Phân tích cấu trúc website giới thiệu và bán sản phẩm.

o

Phân tích cấu trúc website thương mại điện tử.

o

Phân tích cấu trúc website shopping….

o

Chia sẻ các kinh nghiệm làm giao diện, các cấu trúc, kiến trúc giao diện website hay
dùng.

Bài 4: Cách tạo và triển khai các modules
o

Tạo và triển khai, phát triển đã phân tích trong bài 3

o

Cách sử dụng các thẻ HTML thường dùng để tạo lên website: body, ul, li, a, div,
table….

o

Tạo giao diện trang chủ của website (INDEX.PH...
Mã khoá học: LTWEB
Thời lượng: 24 buổi
Website: http://www.hocdelam.com Email: info@hocdelam.com
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC ĐỂ LÀM
Địa chỉ: số 6/152 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0982.113.274
Website: www.hocdelam.com
-----***-----
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Lập trình Web
(HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript)
Mô tả khoá học:
Trong khóa học này học viên sẽ tìm hiểu về các công nghệ WEB và các công cụ hỗ trợ cho công
việc lập trình WEB. Đặc biệt tìm hiểu về HTML, CSS để tạo một trang WEB từ đơn giản đến
phức tạp, kết hợp với PHP MySQL để xây dựng lên một trang WEB động. Mỗi bài học sẽ
những dụ tình huống thực tế giúp cho học viên nắm vững được kiến thức đã học được. Kết
thúc khóa học, học viên sẽ hoàn thành việc lập trình
Đối tượng: Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp những học viên
quan tâm tới việc thiết kế, tạo cho mình một trang WEB theo phong cách riêng.
Kết thúc khóa học, học viên hoàn thiện được 01 dự án website, đủ khả năng để làm các website
khác theo các phong cách khác nhau.
Đề cương khóa học:
Phần 1: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE VỚI HTML - CSS
Bài 1: Giới thiệu về lập trình web
o Kiến thức về Website trên Internet: Domain, Hosting, Source Code..
o Giới thiệu về HTML, CSS, PHP, MySQL...
o Tại sao sử dụng PHP, MySQL…?
o Hướng dẫn sử dụng, cách tìm kiếm các công cụ hỗ trợ lập trình web
Bài 2: Cấu hình, cài đặt môi trường làm việc
o Cấu hình máy tính cá nhân trở thành máy cung cấp dịch vụ web (Hosting)
o Cấu hình Công cụ lập trình Adobe Dreamweaver CS6
o Cách triển khai một website trên localhost (Máy cục bộ - máy tính cá nhân)
Bài 3: Phân tích cấu trúc giao diện Website
o Phân tích cấu trúc giao diện của website trong dự án cần triển khai.
o Modules hóa từng hạng mục (Được áp dụng bởi các CMS nổi tiếng như: Wordpress,
Joomla..)
o Các hiển thị và triệu gọi từng module (phần) vào website.
o Phân tích cấu trúc website tin tức, giới thiệu công ty.
HTML - Trang 2
HTML - Người đăng: Cá Bơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HTML 9 10 587