Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi quy... trên Excel 2007

Được đăng lên bởi Son Le Van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi
quy... trên Excel 2007
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi quy... trên Excel 2007
Một số bạn chưa biết cách làm thế nào để có công cụ Data Analysis cũng như cách
tiến hành hồi quy trong Excel 2007, sau đây mình sẽ có một bài hướng dẫn cách thực
hiện.
1. Cài đặt công cụ Data Analysis
Nếu máy nào đã cài đặt rồi thì sẽ có nút Data Analysis trong Nhóm Data, nếu chưa có
thì hình sẽ như thế này
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Thường thì nhiều máy chưa có

Để cài đặt các bạn ấn vào nút to tròn ở góc trên trái rồi chọn Excel Options
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Của sổ Excel Options hiện ra, bạn chọn Add-Ins, rồi chọn Analysis Toolpak ở bên
phải. Để ý phía dưới: mục Manage Excel Add-Ins, các bạn ấn nút Go
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Một cửa sổ hiện ra, bạn chech vào Analysis Toolpak rồi ấn OK

Một hộp thoại hiện lên hỏi "Excel chưa được cài đặt để chạy add-ins này, bạn muốn
cài đặt nó ngay bây giờ không", ấn Yes

Công cụ Data Analysis đã được cài đặt

2. Thực hiện hồi quy
Chúng ta có số liệu đơn giản như hình, đề bài: Ảnh hưởng của tuổi tác và thu nhập
đến chi tiêu
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Chọn Data Analysis, trong cửa sổ hiện ra chọn Regression rồi ấn OK
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Làm như trong hình, chúng ta quan tâm đến các thông số
Input Y Range: Vùng chứa biến phụ thuộc (click chuột vào ô nhập bên phải sau đó
ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa biến phụ thuộc - bao gồm cả tên biến)
Input X Range: Vùng chứa các biến độc lập (click chuột vào ô nhập bên phải sau đó
ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa các biến độc lập - bao gồm cả tên biến)
Labels: Click chọn ô này để có sử dụng tên biến
Confidence Level: Độ tin cậy (1-a), mặc định 95%, nếu muốn thay đổi thì click chuột
chọn ô này và nhập độ tin cậy mới.
Output Range: Vùng xuất, click chuột chọn tùy chọn này, sau đó click chuột vào ô
nhập bên phải rồi ra ngoài màn hình chính click chọn một ô bất kỳ làm nơi xuất ra.
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Kết quả ta được
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

Xét tương quan giữa các biến
Chọn Data Analysis, cửa sổ hiện ra chọn Correlation

Trong hộp thoại hiện ra

Input Range: chọn vùng chứa các biến độc lập, bao gồm tên biến
Output Range: ô xuất kết q...
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi
quy... trên Excel 2007
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi quy... trên Excel 2007
Một số bạn chưa biết cách làm thế nào để có công cụ Data Analysis cũng như cách
tiến hành hồi quy trong Excel 2007, sau đây mình sẽ có một bài hướng dẫn cách thực
hiện.
1. Cài đặt công cụ Data Analysis
Nếu máy nào đã cài đặt rồi thì sẽ có nút Data Analysis trong Nhóm Data, nếu chưa có
thì hình sẽ như thế này
Enlarge this image Reduce this image Click to see fullsize
Thường thì nhiều máy chưa có
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi quy... trên Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi quy... trên Excel 2007 - Người đăng: Son Le Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hướng dẫn cách cài đặt và thực hiện hồi quy... trên Excel 2007 9 10 991