Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt chi tiết CSM bootrom

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

CSMBOOT
Phiên bản 2.0.0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tháng 11 năm 2014

Mục lục
Mục lục.......................................................................................................................................................... 2
Mục lục ảnh................................................................................................................................................... 3
1.

2.

3.

4.

CSMBOOT UI ......................................................................................................................................... 5
1.

Giới thiệu........................................................................................................................................... 5

2.

Chức năng ......................................................................................................................................... 6
1.

Hệ thống........................................................................................................................................ 6

2.

Máy chủ......................................................................................................................................... 9

3.

Máy trạm..................................................................................................................................... 18

4.

Hiển thị ........................................................................................................................................ 22

5.

Giúp đỡ ....................................................................................................................................... 23

CSM Config – Cấu hình card mạng và Nodeservice ............................................................................ 24
1.

Đăng nhập hệ thống CSMBoot .................................................................................................... 24

2.

Cài đặt cấu hình mạng................................................................................................................. 24

3.

Cài đặt Node Service – chương trình cập nhật game tự động ................................................... 25

CSMBoot Client ................................................................................................................................... 27
1.

Độ phân giải màn hình ................................................................................................................ 27

2.

Thông tin phần...
CÔNG TY C PHN VNG
CSMBOOT
Phiên bn 2.0.0
TÀI LIỆU HƯỚNG DN S DNG
Tháng 11 năm 2014
Hướng dẫn cài đặt chi tiết CSM bootrom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt chi tiết CSM bootrom - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt chi tiết CSM bootrom 9 10 798