Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ SQL trên Windows server 2008

Được đăng lên bởi Son Tinh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cài đặt web server
- Đầu tiên chúng ta cài đặt dịch vụ Internet information service lên server:
Vào server manager => role => add role

- Khi add roles wizard hiện lên ta click next

- Tại mục server roles ta tích vào tất cả trong mục Application Development, ở mục
security ta tích vào Basic, window và digest authentication.

- Tiếp theo click next rồi click install để bắt đầu cài đặt IIS, sau khi cài đặt xong
click finish để hoàn tất.

- Sau đó là đến cài đăt. .Net frame work 3.5.
Vẫn trong menu server manager ta chọn Features => add features

- Tích vào ô .NET Framework 3.5.1 features, trên thông báo hiện ra ấn Add
required features.

- Click next rồi sau đó click install, chờ cho cài đăt. xong rồi ấn finish.

- Tiếp đến là cài đặt SQL server cho webserver, sau khi cho đĩa cài đặt vào máy
chúng ta vào ổ đĩa.

- Trong ổ đĩa tiến hành cài đặt SQL Management Studio x64 trước

- Đợi chương trinh cài đặt giải nén file cài đặt

- Sau đó click vào New installation.

- Chương trình cài đặt sẽ tự động cài support rule để xác định xem có lỗi xảy ra khi
cài đặt support file cho SQL server hay không

- Tích vào "i accept" roi click next để tiếp tục cài đặt.

- Chương trình bắt đầu được cài đặt, tại phần Feature selection click next rồi next
tiếp chương trình sẽ được cài đặt.

- Cài đặt xong click close để tắt cửa sổ rồi vào ổ đĩa để tiếp tục cài đặt
SQLEXPR_X64

- Đợi cho chương trình cài đặt giải nén, sau khi cửa sổ cài đặt hiện lên ta tích vào
ô "I accecpt" rồi click next.

- Tại features selection tích vào cả 2 ô rồi click next.

- Tiếp tục click next, đến Database Engine Configuration ở mục authentication
mode chọn mixed mode rồi điền password của database vào ô trống. Sau đó click
next tiếp rồi click install để bắt đầu cài đặt.

- Sau khi cài đặt xong click close.

- Vào Start=> all program => Microsoft SQL server 2008R2 => SQL managerment
studio để khởi động SQL.

- Tại phần Authentication chọn SQL server authentication sau đó điền password đã
đặt ở Database Engine Configuration trong lúc cài đặt SQL. Click Connect để khởi
động database.

- Lưu ý là nên copy lại server name để cấu hình lại file config của website.

- Sau đó vào file => open => file...
trang web.

để mở các file script để chạy database cho

- Tìm đên thư mục script bôi đen hêt s file roi click open.

- Đợi SQL load cac file vao data base sau đó ấn F5 để refresh lại nếu confirm đã
load thành công (Query execute complete) lên database ta tắt window đi.

-Tiếp đến ta vào thư ...
Cài đặt web server
- Đầu tiên chúng ta cài đặt dịch vụ Internet information service lên server:
Vào server manager => role => add role
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ SQL trên Windows server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ SQL trên Windows server 2008 - Người đăng: Son Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ SQL trên Windows server 2008 9 10 39