Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt máy in

Được đăng lên bởi Huynh Hoang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cài đặt máy in,cách in ấn trong MS word và hủy bỏ lệnh in
Cài đặt máy in nối trực tiếp với máy tính hiện tại
1. Kích chuột trái vào nút Start
2. Chọn Settings \ Printers and Faxes

Xuất hiện cửa sổ Printers and Faxes

3. Chọn Add a printer
Xuất hiện hộp thoại Add Printer Wizard

4. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình:

Lựa chọn kiểu kết nối với máy in
ž
Local printer attached to this computer: Máy in được nối trực tiếp với máy tính.
ž
A network printer, or a printer attached to another computer: Máy in được nối qua
mạng nội bộ hoặc kết nối với một máy tính khác đã được cài máy in.
5. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình:

6. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình:

Chọn cổng cắm kết nối với máy in, mặc định là cổng LPT1
7. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình:

Chọn tên hãng sản xuất máy in ở bên cột Manufacturer.
Sau đó chọn Tên loại máy tin bên cột Printers.
Trường hợp có đĩa của đúng loại máy in thì bạn cho đĩa vào ổ CD và chọn nút
Have Disk… => Xuất hiện hộp thoại Install From Disk, chọn đường dẫn tới ổ
chứa phần mềm cài đặt máy in:

Chọn nút OK
8. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình:

Bạn có muốn lựa chọn máy in này là mặc định khi in?
Yes: Đồng ý

No: Không
9. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình:

Bạn có muốn in luôn thử một trang?
Yes: Đồng ý
No: Không
10. Chọn nút Next
Xuất hiện màn hình hiển thị thông số đã thiết lập khi cài máy in:

11. Chọn nút Finish để hoàn thành việc cài đặt máy in
Có trường hợp bạn không thể thực hiện lệnh Xem trước khi in (Pre Preview) vì lý
do chưa cài máy in. Lúc đó bạn cũng chỉ cần thực hiện lần lượt thao tác trên để cài
máy in, bạn cũng không cần phải lo lắng không có đĩa cài hay cần phải cài đúng
loại máy in mới được vì bạn chỉ cần xem hình ảnh file văn bản trước khi in chứ
không phải cài để in.
In ấn trong MS word
1. Vào File\chọn Print… (Ctrl + P)
Xuất hiện hộp thoại Print

2. Printer: Máy in. Nếu máy tính của bạn cài đặt nhiều loại máy in cùng sử dụng
thì lưu ý lựa chọn loại máy in phù hợp. Nếu máy tính chỉ cài một loại máy in thì
bạn không cần quan tâm đến phần này.
Name: Tên loại máy in
Status: Trạng thái
Type: Loại máy in
Where: Cổng kết nối với máy tính
3. Page range: Vùng in
All: In tất cả các trang trong file
Current page: In tại trang con trỏ định vị
Pages: In những trang được chỉ định rõ:
Ví dụ: nhập số vào hộp box

· 2 -> in trang số 2
· 2,3,5 -> in trang số 2, 3, 5
· 2-6 -> in từ trang số 2 đến trang số 6 (2, 3, 4, 5, 6)
Selection: Chỉ in tại những vùng đã được lựa chọn (vùng bạn đã bôi đen)
4. Number of copies:...

!"#$%&
'()%*+,-
.( /012301-4-501
6*7-18301-4-501
9( /:-$0
6*+$&:30;<-
Hướng dẫn cài đặt máy in - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt máy in - Người đăng: Huynh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt máy in 9 10 385