Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Orcard 16.3

Được đăng lên bởi bien-ha
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 11 lần
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Hướng dẫn cài Orcad 16.3
Đầu tiên các bạn tải bản orcad 16.3 kèm layout bản 16.2 theo link

450a8c1cf1
hoặc  và chọn thư mục ORCAD 16.3
2 cách trên đều như nhau. Các bạn tải toàn bộ file trong đó về giải nén ra. (link hỏng thì các bạn xem
trên đó có file *.txt trong đó có link dự phòng)

Sau đó các bạn có file như trên hình
Các bạn lên mạng tải ultraISO về để mở file đó(không nên giải nén ra, dùng ultraISO hoặc phần mềm đĩa
ảo hỗ trợ file ổ ảo(*.ISO…) vì giải nén ra windows phải quản lý nhiều tệp tin dẫn đến truy suất chậm )
Các bạn Mount file đó vào ổ như sau

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Và open ổ đĩa đó và mở file setup

Rồi bạn cài cái đầu tiên là License Manager

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Sau khi cài xong nó hiện hộp thoại

Các bạn chép file cdslmd và file orcad_163 trong thư mục H:\SHooTERS\license_manager
(ở đây H là ổ ảo của mình”ổ CD”)

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Vào thư mục các bạn vừa cài ở đây mình cài vào ổ C:\Cadence\LicenseManager
Nên mình chép vào đây

Sau đó tiếp tục với hộp thoại lúc nãy xuất hiện

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Chọn Browse sau đó chọn Chọn file orcad_163 rồi open

Chọn file orcad_163 rồi open

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Tiếp tục chọn Next

Rồi xuất hiện hộp thoại như trên. Các bạn điền tên this_host là tên máy tính của bạn. và dưới đây là cách
chép tên máy tính của bạn sao cho đúng

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Vào Start , nhấp chuột phải vào My Computer và chọn Properties

Sau đó các bạn nhận được hôp thoại sau

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Đó computer name của mình là MrTan-PC
Các bạn điền tên đó thay cho this_host nhé
Với win xp thì nó nằm ở system properties

Rồi xong
Chọn next

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Và next

Rồi bảng báo xong

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Và Finish phần license
Đến lượt cài orcad nào:D

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Chọn Product Installation nhé (sorry vì máy mình đã cài nên ko cài lại được) các bạn vô đó chọn cài bình
thường nhé
Sau khi cài xong
Chép file Orcad_163.exe vào thư mục lúc nãy cài

truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Chép vào đây nhé: C:\Cadence (mặc định mình...
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Hướng dn cài Orcad 16.3
Đầu tiên các bn ti bn orcad 16.3 kèm layout bn 16.2 theo link
http://www.mediafire.com/?sharekey=b6fa4d1f3537f0fb6b21be4093fab7ac9155b15bf391e50c4ad239
450a8c1cf1
hoc www.mediafire.com/truongtandl và chn thư mc ORCAD 16.3
2 cách trên đều như nhau. Các bạn ti toàn b file trong đó về gii nén ra. (link hng thì các bn xem
trên đó có file *.txt trong đó có link dự phòng)
Sau đó các bạn có file như trên hình
Các bn lên mng ti ultraISO v để m file đó(không nên gii nén ra, dùng ultraISO hoc phn mềm đĩa
o h tr file o(*.ISO…) vì gii nén ra windows phi qun lý nhiu tp tin dẫn đến truy sut chm )
Các bạn Mount file đó vào ổ như sau
Hướng dẫn cài đặt Orcard 16.3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt Orcard 16.3 - Người đăng: bien-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Orcard 16.3 9 10 137