Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Printer server

Được đăng lên bởi dam46th1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cài đặt Print Server.( windown xp)
Kiểm tra sản phẩm và mua thêm dụng cụ như phần chú ý ở trên.
- Bước 1: Cài đặt giao thức trong Windows XP.
Xin vui lòng cài đặt đủ các giao thức yêu cầu : IPX/SPX - TCP/IP - NETBEUI. d. Nếu
Windows cần thêm các giao thức trên, ta tiến hành như sau:
Chọn Control Panel → chọn Network and Dial-up Connects → chọn Local Area Connects →
chọn Properties → chọn install → chọn protocal → chọn Add → trong Internet component,
chọn Protocal bạn cần → Done.
- Bước 2: Cài đặt Driver cho Print Server trong Windws XP:
a. Đưa đĩa 1 vào ổ đĩa mềm và chạy lệnh setup.exe.
b. Nó đưa ra 2 tiện ích, một là Network Printer Monitor và một cái khác là PSAdmin.
c. Va đưa đĩa 2 vào ổ đĩa.
d. Tiếp theo bước 3.
- Bước 3: Thêm Driver mới cho máy in:
Nếu máy in là loại máy in mới, xin vui lòng cài máy in [Add printer] và hoàn tất các thủ tục bên
dưới:
a. Chọn Local Printer.
b. Trong Available ports, chọn LPT1.
c. Chọn hãng sản xuất máy in thích hợp.
d. Chọn kiểu máy in.
e. Kiểu tên máy in hoặc sử dụng mặc nhiên.
f. Trong printer sharing, click Next.
g. Trong Print test page, chọn "No"
h. Tiếp bước 4.
- Bước 4: Cấu hình Print Server:
a. Chọn tên máy in mà bạn muốn cấu hình.
b. Chọn "Properties".
c. Chọn "ports".
d. Chọn "Add Port".
e. Trong "Available Port", chọn "Network Print Port".
f. Chọn "New Port".
g. Lại xuất hiện một hình tiếp theo:
h. Chọn Print Server. (Nếu có 3 Print Servers trên mạng của bạn, xin vui lòng xác định tên và
port).

...
Cài đặt Print Server.( windown xp)
Kiểm tra sản phẩm và mua thêm dụng cụ như phần chú ý ở trên.
- Bước 1: Cài đặt giao thức trong Windows XP.
Xin vui lòng cài đặt đủ các giao thức yêu cầu : IPX/SPX - TCP/IP - NETBEUI. d. Nếu
Windows cần thêm các giao thức trên, ta tiến hành như sau:
Chọn Control Panel → chọn Network and Dial-up Connects → chọn Local Area Connects →
chọn Properties → chọn install → chọn protocal → chọn Add → trong Internet component,
chọn Protocal bạn cần → Done.
- Bước 2: Cài đặt Driver cho Print Server trong Windws XP:
a. Đưa đĩa 1 vào ổ đĩa mềm và chạy lệnh setup.exe.
b. Nó đưa ra 2 tiện ích, một là Network Printer Monitor và một cái khác là PSAdmin.
c. Va đưa đĩa 2 vào ổ đĩa.
d. Tiếp theo bước 3.
- Bước 3: Thêm Driver mới cho máy in:
Nếu máy in là loại máy in mới, xin vui lòng cài máy in [Add printer] và hoàn tất các thủ tục bên
dưới:
a. Chọn Local Printer.
b. Trong Available ports, chọn LPT1.
c. Chọn hãng sản xuất máy in thích hợp.
d. Chọn kiểu máy in.
e. Kiểu tên máy in hoặc sử dụng mặc nhiên.
f. Trong printer sharing, click Next.
g. Trong Print test page, chọn "No"
h. Tiếp bước 4.
- Bước 4: Cấu hình Print Server:
a. Chọn tên máy in mà bạn muốn cấu hình.
b. Chọn "Properties".
c. Chọn "ports".
d. Chọn "Add Port".
e. Trong "Available Port", chọn "Network Print Port".
f. Chọn "New Port".
g. Lại xuất hiện một hình tiếp theo:
h. Chọn Print Server. (Nếu có 3 Print Servers trên mạng của bạn, xin vui lòng xác định tên và
port).
Hướng dẫn cài đặt Printer server - Người đăng: dam46th1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Printer server 9 10 82