Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu

Được đăng lên bởi duytam1977
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cài đặt Ubuntu bằng hình ảnh có sử dụng bước chia ổ bằng Hirenboot CD
Bước 1:Boot từ đĩa HirenBoot CD để tiến hành chia ổ (tớ dùng bản 8.4)

Bưóc 2 : chọn start từ boot CD và chọn để sử dụng Partition Magic 8.05:

Bước 3 : Xem bảng Partition ở đây tớ sử dụng ổ cứng dung lượng 20GB và đã cài sẵn windoz với định
dạng NTFS. Tớ muốn sử dụng 5512 MB cho Ubuntu --> phải resize ổ để lấy chỗ, bước tiến hành resize:

Như vậy là ta hiện tại đã có 5512MB trống để “làm việc” với Linux.
Bước 4 : Tạo phân vùng SW và EXT3 để làm SWAP và / (root), ở đây máy tớ có 256MB RAM --> tớ
AP
dùng 2x256MB=512MB để làm SWAP, phần còn lại sẽ để cho / (root):

Bước 5: Tạo phân vùng EXT3 cho / (root) với phần còn lại của ổ cứng :

Như vậy là ta đã có hai phân vùng SW và EXT3 cho Linux!!
AP

Bước 6: Ấn apply để chứng thực thay đổi.

Bước 7 : Kiểm tra lại thay đổi và restart để nhận thành quả.

Tiến hành cài đặt Ubuntu với ổ cứng đã được chia
Bước 1 : “Nhét” đĩa cài đặt Ubuntu vào máy và tiến hành boot, chọn Start or install Ubuntu.

Bước 2 : Nháy đúp vào biểu tượng Install để tiến hành thiết lập cài đặt.

Bước 3: Thiết lập các tuỳ chọn :
A.Chọn ngôn ngữ (tớ chọn ở đây là tiếng Anh).

B.Tuỳ chọn nơi cư trú (tớ chọn là Sài gòn, Việt nam, tự hỏi vì sao ko có Hà nội?).

C. Thiết lập tuỳ chọn bàn phím (tớ chọn tiếng Anh).

D. Thiết lập tuỳ chọn chia ổ đĩa, phần này chọn manual vì ta đã tự chia ổ bằng HirenbootCD.

Theo hình sau thì bộ cài đã tự động nhận ra phân vùng SWAP đã tạo bằng HirenbootCD.

Chọn tiếp để edit phân vùng EXT3 đã được tạo /dev/hda6 và chọn cài phân vùng này vào / (root) theo
hình.

Chọn đánh dấu format phân vùng EXT3 và tiếp tục ấnforward.

E. Ở phần lựa chọn tiếp nhận thiết lập từ windoz thì tớ bỏ chọn vì muốn tạo account từ đầu.

Tiếp tục là thiết lập account để login :

F. Xác nhận thiếp lập để cài Ubuntu.

G. Kiếm một ly cà phê và ngồi chờ đến khi xuất hiện màn hình sau :

H. Sau khi chọn Restart để hoàn tất cài đặt, máy sẽ boot với boot menu của grub :

Bước 4: Chọn boot vào Ubuntu và login với account đã tạo để có màn hình sau :

Giờ thì có thể làm gì tuỳ thích với con Ubuntu vừa được cài vào hệ thống
!!!

...
i đặt Ubuntu bằng hình ảnhsử dụng bước chia ổ bằng Hirenboot CD
Bước 1:Boot từ đĩa HirenBoot CD để tiến nh chia ổ (tớ dùng bản 8.4)
Bưóc 2 : chọn start từ boot CD và chọn để sử dụng Partition Magic 8.05:
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu - Người đăng: duytam1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 9 10 742