Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO 6.0

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5044 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO 6.0
Visual Studio là bộ phần mềm hỗ trợ lập trình trong Windows do hãng Microsoft sáng chế. Bài viết này xin
hướng dẫn bạn cách cài đặt bộ phần mềm Visual Studio 6.0 Enterpise Edition. Bộ phần mềm này bao gồm
các phần mềm: Visual Basic 6.0, Visual C++ 6.0, Visual FoxPro 6.0, Visual InterDev 6.0. Phần mềm cần cài
đặt là Visual Basic 6.0 nhưng trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt đầy đủ bộ Visual Studio với cả 4
phần mềm.
Visual Basic 6.0 có 3 phiên bản đã được phát hành là Visual Basic Learning, Visual Basic Professional và
Visual Basic Enterprise Edition. Hiện nay, ngoài thị trường ít thấy 2 phiên bản đầu, đa số là phiên bản Visual
Basic Enterprise và bài viết này sẽ hướng dẫn bằng hình ảnh đối với phiên bản thông dụng này.
Visual Basic Enterprise đòi hỏi bạn phải cài đặt Java Virtual Machine của Microsoft. Bộ cài đặt này có sẵn
trong đĩa Visual Studio 6.0.
Khi đưa đĩa cài đặt Visual Studio 6.0 vào ổ CD, chương trình sẽ tự khởi động và hiện lên cửa sổ cài đặt như
hình dưới đây, bạn hãy nhấn Exit để thoát cửa sổ này và cài đặt bằng tay Java Virtual Machine.

Hình 1 – Nhấn Exit để thoát khỏi trình cài đặt tự động của Visual Studio 6.0

Hình 2 – Nhấn Yes trong cửa sổ hiện ra để đồng ý thoát khỏi trình cài đặt
Sau khi thoát khỏi trình cài đặt tự động, bạn truy cập vào ổ đĩa CD và mở thư mục JavaVirtualMachine trong
CD để cài đặt Java Virtual Machine như hình sau:

Hình 3 – Nhấp phải vào ổ CD, chọn Open để mở ổ CD

Hình 4 – Mở thư mục JavaVirtualMachine

Hình 5 – Nhấp đôi vào file Msjavx86.exe để kích hoạt trình cài đặt Java Virtual Machine

Hình 6 – Nhấn Yes để chấp nhận cài đặt Java Virtual Machine (Microsoft VM)

Hình 7 – Nhấn Yes để đồng ý với Quy định sử dụng

Hình 8 – Chương trình đang xả nén các files cài đặt Microsoft VM

Hình 9 - Đang cài đặt Microsoft VM

Hình 10 – Nhấn OK để hoàn tất cài đặt

Hình 11- Chương trình yêu cầu khởi động lại máy để cài đặt có hiệu lực, nhấn Yes để khởi động lại máy
Sau khi hoàn tất cài đặt Microsoft VM (Java Virtual Machine), bạn tiếp tục cài đặt Visual Studio 6.0. Nhấp đôi
vào ổ CD và kích hoạt file SETUP.exe như trong hình 12 dưới đây:

Hình 12 – Nhấp đôi vào file SETUP.EXE để kích hoạt trình cài đặt Visual Studio 6.0

Hình 13 – Nhấn Next để cài đặt Visual Studio 6.0 trong cửa sổ cài đăt hiện ra

Hình 14 – Nhấp dấu chọn vào ô tròn tại dòng “I accept the agreement” để đồng ý điều khoản sử dụng, sau đó
nhấn Next để tiếp tục cài đặt

Hình 15 – Điền mã sản phẩm là 111… như hình, sa...
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO 6.0
Visual Studio là bộ phần mềm hỗ trợ lập trình trong Windows do hãng Microsoft sáng chế. Bài viết này xin
hướng dẫn bạn cách cài đặt bộ phần mềm Visual Studio 6.0 Enterpise Edition. Bộ phần mềm này bao gồm
các phần mềm: Visual Basic 6.0, Visual C++ 6.0, Visual FoxPro 6.0, Visual InterDev 6.0. Phần mềm cần cài
đặt là Visual Basic 6.0 nhưng trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt đầy đủ bộ Visual Studio với cả 4
phần mềm.
Visual Basic 6.0 có 3 phiên bản đã được phát hành là Visual Basic Learning, Visual Basic Professional và
Visual Basic Enterprise Edition. Hiện nay, ngoài thị trường ít thấy 2 phiên bản đầu, đa số là phiên bản Visual
Basic Enterprise và bài viết này sẽ hướng dẫn bằng hình ảnh đối với phiên bản thông dụng này.
Visual Basic Enterprise đòi hỏi bạn phải cài đặt Java Virtual Machine của Microsoft. Bộ cài đặt này có sẵn
trong đĩa Visual Studio 6.0.
Khi đưa đĩa cài đặt Visual Studio 6.0 vào ổ CD, chương trình sẽ tự khởi động và hiện lên cửa sổ cài đặt như
hình dưới đây, bạn hãy nhấn Exit để thoát cửa sổ này và cài đặt bằng tay Java Virtual Machine.
Hình 1 – Nhấn Exit để thoát khỏi trình cài đặt tự động của Visual Studio 6.0
Hình 2 – Nhấn Yes trong cửa sổ hiện ra để đồng ý thoát khỏi trình cài đặt
Sau khi thoát khỏi trình cài đặt tự động, bạn truy cập vào ổ đĩa CD và mở thư mục JavaVirtualMachine trong
CD để cài đặt Java Virtual Machine như hình sau:
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO 6.0 - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VISUAL STUDIO 6.0 9 10 372