Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Crack phần mềm Proshow Gold 6.0.3410

Được đăng lên bởi cuongledinh1824
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn Crack phần mềm Proshow Gold 6.0.3410
1. Download Proshow Gold 6.0.3410 Full Crack về máy tính.
2. Giải nén bằng winrar hoặc 7-zip.
3. Xóa phiên bản Proshow Gold cũ đã cài đặt trên máy tính đi ( Nếu có).
4. Click chuột phải vào file psgold_60_3410.exe trong thư mục vừa giải nén chọn Run as
administrator.
5. Ngắt kết nối internet.
6. Copy file proshow.gold.6.0.3392-patch.exe theo đường dẫn Thư mục vừa giải nén -> Crack
-> Patch-KHG.
7. Paste file proshow.gold.6.0.3392-patch.exe vừa copy ở trên vào thư mục cài đặt Proshow Gold
theo đường dẫn:

Windows 32bit: C:\Program Files\Photodex\ProShow Producer

Windows 64bit: C:\Program Files(x86)\Photodex\ProShow Producer
8. Click chuột phải vào file proshow.gold.6.0.3392-patch.exe vừa paste đó chon Run as
administrator. Một cửa sổ hiện lên, các bạn nhấn Path, xuất hiện chữ OK thì các bạn tắt cửa sổ
Path đó đi.
9. Kiểm tra Proshow Gold 6 xem đã Crack thành công chưa nếu được rồi thì bạn dừng lại ở đây.
Nếu chưa thành công thì các bạn làm tiếp bước 10.
10. Quay lại thư mục vừa giải nén -> Crack -> Keyfilemaker-RNDD -> Keyfilemaker . Click
chuột phải lên file Keyfilemaker.exe chọn Run as administrator.
11. Một bảng hiện lên, các bạn nhập tên các bạn vào mục Name rồi chọn Generate để
chạy crack nhá.
12. Done!
Chúc các bạn thành công!!!

...
Hướng dẫn Crack phần mềm Proshow Gold 6.0.3410
1. Download Proshow Gold 6.0.3410 Full Crack về máy tính.
2. Giải nén bằng winrar hoặc 7-zip.
3. Xóa phiên bản Proshow Gold cũ đã cài đặt trên máy tính đi ( Nếu có).
4. Click chuột phải vào file psgold_60_3410.exe trong thư mục vừa giải n chọn Run as
administrator.
5. Ngắt kết nối internet.
6. Copy file proshow.gold.6.0.3392-patch.exe theo đường dẫn Thư mục vừa giải nén -> Crack
-> Patch-KHG.
7. Paste file proshow.gold.6.0.3392-patch.exe vừa copy ở trên vào thư mục cài đặt Proshow Gold
theo đường dẫn:
Windows 32bit: C:\Program Files\Photodex\ProShow Producer
Windows 64bit: C:\Program Files(x86)\Photodex\ProShow Producer
8. Click chuột phải vào file proshow.gold.6.0.3392-patch.exe vừa paste đó chon Run as
administrator. Một cửa sổ hiện lên, các bạn nhấn Path, xuất hiện chữ OK thì các bạn tắt cửa sổ
Path đó đi.
9. Kiểm tra Proshow Gold 6 xem đã Crack thành công chưa nếu được rồi thì bạn dừng lại ở đây.
Nếu chưa thành công thì các bạn làm tiếp bước 10.
10. Quay lại thư mục vừa giải nén -> Crack -> Keyfilemaker-RNDD -> Keyfilemaker . Click
chuột phải lên file Keyfilemaker.exe chọn Run as administrator.
11. Một bảng hiện lên, các bạn nhập tên các bạn vào mục Name rồi chọn Generate để
chạy crack nhá.
12. Done!
Chúc các bạn thành công!!!
Hướng dẫn Crack phần mềm Proshow Gold 6.0.3410 - Người đăng: cuongledinh1824
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn Crack phần mềm Proshow Gold 6.0.3410 9 10 123