Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng
Avira Free Antivirus
Download và cài đặt Avira Free Antivirus

I.

Bước 1: Download phần mềm diệt virus Avira


Download phần mềm tại địa chỉ: 



Sau đó Save vào máy tính của bạn.

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus

Bước 2: Chọn chuột phải vào File vừa tải, chọn Run As Administrator

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus



Chọn Next

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus

Bước 3: Cửa sổ tùy chọn định dạng cài đặt xuất hiện, lần đầu tiên sử dụng sản phẩm

của Avira tôi khuyên bạn hãy chọn định dạng "Express" để sản phẩm tự động tìm vị trí
cài đặt giúp bạn (mặc định là ổ C:/) > Next

Nếu đã quen thuộc sản phẩm Avira, hãy chọn định dạng "Custom" để cài đặt với
những tính năng nâng cao
 Chọn I Accept.... Và chọn Next


Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus


Giao diện cài đặt phần mềm Avira sẽ hiện lên. Bạn chỉ cần chờ đến khi quá trình
cài đặt hoàn tất.



Sau khi chạy xong, giao diện yêu cầu bạn cài Toolbar ASK, bạn 
chọn Dont'Install >> OK

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus

Bước 4: Giao diện phần mềm Avira xuất hiện và yêu cầu update cơ sở dữ liệu. Bạn 
hãy đợi đến khi quá trình update hoàn tất.

Bước 5: Thực hiện quét nhanh máy tính sau khi đã hoàn tất update để bảo vệ và tiêu
diệt những mối nguy hiểm ẩn trong máy tính của bạn.

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus

Đến đây, bạn đã cài đặt phần mềm Avira Free Antivirus hoàn tất rồi đấy.

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus
II.


Hướng dẫn update và sử dụng Avira Free Antivirus
Đây là giao diện của phần mềm

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus


Để update phần mềm avira free antivirus ta chọn Start update

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus


Để quét virus ta chọn System Scanner → mục muốn quét

Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C

Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus


Hoặc có thế ...
Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus
Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng
Avira Free Antivirus
I. Download và cài đặt Avira Free Antivirus
Bước 1: Download phần mềm diệt virus Avira
Download phần mềm tại địa chỉ: http://personal.avira-
update.com/package/webloader/win32/pecl/avira_free_antivirus.exe
Sau đó Save vào máy tính của bạn.
Nguyễn Kim Anh – ĐH Lưu trữ K2C
Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus - Người đăng: Nguyễn Thế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng Avira Free Antivirus 9 10 275