Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG WINNC 32 MILL

Được đăng lên bởi long1988
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3305 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chọn GE Fanuc 21M, click Ok ta được giao diện như sau:

Lưu ý: Để thu nhỏ giao diện ta dùng tổ hợp Alt+Enter
2. CÁC MENU CHỨC NĂNG

1) POS (POSITION): Tọa độ
2) PROG (PROGRAME): Viết chương trình
3) OFFSET: Khai báo bù dao và chuản lập trình
4) SYSTEM: Các thông số của phần mềm, máy
5) ALARM: Thông báo lỗi
6) GRAPH (GRAPHIC): Mô phỏng chương trình
* Lưu ý: Để chuyển qua MENU GRAPH ta click vào dấu > bên phải MENU
ALARM.
3. THAO TÁC VỚI CÁC MENU CHỨC NĂNG THƯỜNG DÙNG
Để thao tác với các MENU chức năng ta có thể click chuột trai trực tiếp vào
MENU chức năng hoặc dùng các phím tắc tương ứng cho từng MENU.
3.1 THAO TÁC POS
Click chuột trái vào MENU POS trên giao diện hoặc dùng phím tắc F3

1) ABS: Hệ tọa độ tuyệt đối
2) REL: Hệ tọa độ tương đối
3) ALL: Tất cả các hệ tọa độ
* Lưu ý: Để trở lại giao diện các MENU chức năng ta click chuột trái vào vị
trí trống bất kì trên giao diện.
3.2 THAO TÁC VỚI PROG
Click chuột trái vào MENU PROG trên giao diện hoặc dùng phím tắc F4
1) PRGRM: Chương trình đang hiện hành
2) DIR: Danh sách chương trình đang chứa trên máy

SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Các bước thực hiện để soạn thảo chương trình
1) Tại MENU PROG click chuột phải
2) Chọn chức năng EDIT
3) Tại dòng nhắc gõ tên chương trình (Lưu ý bắt đầu với kí tự O)
4) Nhấn ENTER 2 lần để xuất hiện N5 và bắt đầu nhập chương trình

Hình 1: Chọn chức năng EDIT

Hình 2: Nhập tên chương trình

Hình 3: Nhập chương trình
* Lưu ý: Để gọi 1 chương trình đã sọan trước đó làm chương trình hiện hành
ta làm như sau:
1) Tại dòng nhắc gõ tên chương trình
2) Nhấn phím mũi tên ↓ (Pg Dn) trên bàn phím
3.2 THAO TÁC VỚI GRAPH
Chức năng GRAPH dùng để mô phỏng chương trình hiện hành. Để mô
phỏng chương trình ta làm các bước như sau
Bước 1: Click chuột trái chọn chức năng GRAPH
Bước 2: Click mũi tên > để qua trang

Bước 3: Chọn 3D VIEW, trong chức năng 3D VIEW ta khai báo TOOLS
(dao), WORKP (phôi)
KHAI BÁO TOOLS: Click chọn chức năng TOOLS

TOOL HOLDER: Số thứ tự của dao (Chính là số thứ tự dao trong chương
trình)
TOOL NUMBER: Vị trí dao trong thư viện
1) Để thay đổi thứ tự dao nhấn phím ↓ (Pg Up) ↑(Pg Dn) trên bàn phím
2) Để thay đổi vị trí dao trong thư viện ta nhấn phím ← (Home) →
(End) trên bàn phím
3) Nhấn phím F7 hoặc nhập số vị trí dao trong thư viện sau đó nhấn
ENTER để gán dao trong thư viện cho số thứ tự dao hiện hành

KHAI BÁO WORKS
Click chọn chức năng WORKP

Trong khai báo phôi ta cần lưu ý các thông số sau:
1) Nhập độ lệch giữa chuẩn M (Chuẩn máy) và chuẩn W (Chuẩn lập
trình) theo ...
Chọn GE Fanuc 21M, click Ok ta được giao diện như sau:
HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG WINNC 32 MILL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG WINNC 32 MILL - Người đăng: long1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG WINNC 32 MILL 9 10 444