Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Adobe Premiere Pro

Được đăng lên bởi Dao Thanh Hai
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro là một phần mềm hiệu chỉnh video, người dùng có
thể sao chép, hiệu chỉnh và chia sẻ video trên net, trên radio, trên đĩa
hoặc trên những thiết bị. Premiere Pro sử dụng cơ chế mới cho phép
nhập, biên tập và xuất video với chất lượng cao HD (high-definition). Tuy
nhiên, để làm việc tốt với video chất lượng HD yêu cầu hệ thống máy
tính của người dùng phải rất mạnh, lượng RAM lớn và đĩa cứng có tốc
độ cao, dung lượng còn trống lớn.
I. Giao diện làm việc của Adobe Premiere Pro:
Giao diện làm việc của của Adobe Premiere Pro như hình dưới đây:

1. Project Pannel: Cửa sổ dự án – Đây là nơi chứa tất cả các file nguồn
đã import, các title tạo trong khi dựng.
2. Source Monitor: Đây là cửa sổ gồm: màn hình xem lại các file nguồn.
3. Program Monitor: Đây là cửa sổ xuất hiện sản phẩm đã dựng của
bạn. Nó cho phép xem lại tất cả hình anh, âm thanh, effect mà chúng ta
đã thao tác trong quá trình dựng.
4. Effect Pannel: Đây là cửa sổ gồm: Effects - Các hiệu ứng, kỹ xảo của
chương trình
5. Timeline Pannel: Đây là cửa sổ xuất hiện tiến độ làm việc của
sequence, bao gồm các đường hình (Video tracks) và các đường tiếng
(Audio tracks).
Ngoài ra trong khi làm việc, chúng ta còn gặp các cửa sổ làm việc sau:
Effect Controls: Là cửa sổ cho phép điều chỉnh các hiệu ứng hình ảnh,
âm thanh:

1

Audio Mix: Là cửa sổ cho phép xem lại, điều chỉnh, trộn các đường
tiếng:

II. Tạo project, sequence mới
1. Tạo project mới
Project có nghĩa là dự án. Trong Adobe Premiere (sau đây sẽ viết tắt là
AP), mỗi khi bắt đầu dựng một phim mới, ta cần phải tạo một project
mới. Điều này sẽ giúp người dựng phim quả lý các project phim một
cách dễ dàng hơn.
1.1. Tạo Project mới khi bắt đầu khởi động AP
• Bước 1: Khởi động AP, sẽ cũng xuất hiện một màn hình giới thiệu như
hình dưới đây

2

• Bước 2: Chọn New Project. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện như hình
sau:

• Bước 3: Ở mục Location, chúng ta nhấn vào Browse để chọn thư mục
chứa Project mà chúng ta đang tạo. Ở mục Name, chúng ta đặt tên
Project.
• Bước 4: Sau đó nhấn vào Ok.
1.2. Tạo Project mới khi AP đang mở
• Bước 1: Trên thanh công cụ Menu, chọn File > New > Project như
hình minh họa dưới đây.

3

• Bước 2: Làm theo Bước 3, 4 ở cách thứ nhất
2. Tạo sequence mới
Sequence trong AP là thuật ngữ để chỉ một bản dựng – nơi mà diễn ra
mọi thao tác biên tập phim trên đó. Trong một Project ta có thể tạo rất
nhiều Sequence khác nhau. Có các trường hợp sau cần tạo một
Sequence mới: khi bắt đầ...
Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro là một phần mềm hiệu chỉnh video, người dùng có
thể sao chép, hiệu chỉnh và chia sẻ video trên net, trên radio, trên đĩa
hoặc trên những thiết bị. Premiere Pro sử dụng cơ chế mới cho phép
nhập, biên tập và xuất video với chất lượng cao HD (high-definition). Tuy
nhiên, để làm việc tốt với video chất lượng HD yêu cầu hệ thống máy
tính của người dùng phải rất mạnh, lượng RAM lớn và đĩa cứng có tốc
độ cao, dung lượng còn trống lớn.
I. Giao diện làm việc của Adobe Premiere Pro:
Giao diện làm việc của của Adobe Premiere Pro như hình dưới đây:
1. Project Pannel: Cửa sổ dự án – Đây là nơi chứa tất cả các file nguồn
đã import, các title tạo trong khi dựng.
2. Source Monitor: Đây là cửa sổ gồm: màn hình xem lại các file nguồn.
3. Program Monitor: Đây là cửa sổ xuất hiện sản phẩm đã dựng của
bạn. Nó cho phép xem lại tất cả hình anh, âm thanh, effect mà chúng ta
đã thao tác trong quá trình dựng.
4. Effect Pannel: Đây là cửa sổ gồm: Effects - Các hiệu ứng, kỹ xảo của
chương trình
5. Timeline Pannel: Đây là cửa sổ xuất hiện tiến độ làm việc của
sequence, bao gồm các đường hình (Video tracks) và các đường tiếng
(Audio tracks).
Ngoài ra trong khi làm việc, chúng ta còn gặp các cửa sổ làm việc sau:
Effect Controls: Là cửa sổ cho phép điều chỉnh các hiệu ứng hình ảnh,
âm thanh:
1
Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Adobe Premiere Pro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Adobe Premiere Pro - Người đăng: Dao Thanh Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn dựng phim với phần mềm Adobe Premiere Pro 9 10 622