Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học Photoshop

Được đăng lên bởi quang-nguyen1
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3769 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 1: Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com. Những bài viết trong
này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên
lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com

Khi bạn làm việc với Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bạn sẽ thấy rằng thường thì có rất
nhiều cách để hoàn thành một tác phẩm. Để tận dụng hết được những tính năng xử lý tuyệt vời của hai
chương trình này, trước hết bạn phải nắm bắt được môi trường làm việc của nó
Trong bài học này bạn sẽ học được những điều sau:
•

Mở một file Adobe Photoshop

•

Mở, đóng và sử dùng File Browser để tìm và chọn một file.

•

Chọn và sử dụng vài công cụ trong hộp công cụ

•

Thiết lập tuỳ chọn cho công cụ và sử dụng thanh tuỳ biến công cụ.

•

Sử dụng nhiều cách để phóng to và thu nhỏ hình.

•

Chọn và tái sắp xếp vị trí các Palette.

•

Chọn lệnh trong menu Palette và menu chữ.

•

Mở và sử dụng Palette Dock trong nhóm Palette Well.

•

Undo một thao tác để sửa lỗi hoặc chọn một thao tác khác.

•

Nhảy từ Photoshop sang ImageReady.

•

Tìm chủ đề trong Photoshop Help.

•

Tự làm một "How to topic" và thêm nó vào Help Menu.

www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo

1

Chương 1: Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop

Photoshop CS

Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là
các Plug-in.
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop,
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web.
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một
chương trình khác hoặc từ các nguồn như:
•

Hình từ máy ảnh kỹ thuất số

•

Hình...
Chương 1: Làm quen vi môi trường làm vic ca Photoshop Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com. Nhng bài viết trong
này có th được in ra để dùng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm ơn liên
lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com
Khi bn làm vic vi Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bn s thy rng thường thì có rt
nhiu cách để hoàn thành mt tác phm. Để tn dng hết được nhng tính năng x lý tuyt vi ca hai
chương trình này, trước hết bn phi nm bt được môi trường làm vic ca nó
Trong bài hc này bn s hc được nhng điu sau:
M mt file Adobe Photoshop
M, đóng và s dùng File Browser để tìm và chn mt file.
Chn và s dng vài công c trong hp công c
Thiết lp tu chn cho công c và s dng thanh tu biến công c.
S dng nhiu cách để phóng to và thu nh hình.
Chn và tái sp xếp v trí các Palette.
Chn lnh trong menu Palette và menu ch.
M và s dng Palette Dock trong nhóm Palette Well.
Undo mt thao tác để sa li hoc chn mt thao tác khác.
Nhy t Photoshop sang ImageReady.
Tìm ch đề trong Photoshop Help.
T làm mt "How to topic" và thêm nó vào Help Menu.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
1
Hướng dẫn học Photoshop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học Photoshop - Người đăng: quang-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hướng dẫn học Photoshop 9 10 796