Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ COPPY DỮ LIỆU 2 MÁY TÍNH BAWBFD CÁP USB

Được đăng lên bởi trongnghia-tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kết nối hai máy tính bằng cáp USB
Đây là cách đơn giản và tiện lợi để người sử dụng có thể sao chép, trao đổi file trực
tiếp mà không cần đến ổ lưu trữ trung gian.
Trước hết, cần lưu ý là có khá nhiều loại cáp USB trên thị trường. Loại có thể dùng
để kết nối trực tiếp hai máy tính phải có một mạch điện nhỏ ở giữa đoạn dây, còn
hai đầu vẫn là cổng giao tiếp USB thông thường tương thích với case.

Cáp USB dùng để kết nối hai máy tính có một mạch
điện ở giữa.
Tốc độ của cáp có thể là bản 1.1 (12 megabit/giây) hoặc 2.0 (480 megabit/giây),
tuỳ theo máy tính bạn có thể mua cho phù hợp. Tuy nhiên, hầu hết thiết bị hiện nay
đều dùng chuẩn USB 2.0. (Do mạng Ethernet hiện mới đạt 100 megabit/giây nên
kết nối bằng cáp này nhanh hơn đến 5 lần).

Cài đặt
Cáp USB kết nối hai máy tính có thể hoạt động theo 2 chế độ: kết nối (link mode)
và nối mạng (network mode).
Trong link mode, người dùng chỉ đơn giản là chọn file từ nguồn và sao sang máy
tính đích. Nếu chỉ có nhu cầu này, đây là cách dễ dàng và nhanh chóng nhẩt.
Trong network mode, bạn sẽ tạo một mạng nhỏ giữa hai máy tính. Sau khi tạo
mạng này, người sử dụng sẽ làm được nhiều việc hơn như chia sẻ các folder, máy
in, máy scan, truy cập Internet…
Quá trình cài đặt cáp sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất. Trước hết, cài trình điều khiển
đi kèm với cáp khi mua được chứa trong CD, trên cả hai máy tính (lúc này chưa

được cắm cáp). Nếu từng cài trình điều khiển cho cáp nối với máy tính, bạn nên gỡ
rồi cài đặt lại.

Chọn chế độ cho cáp USB.
Một số nhà sản xuất đưa ra hai loại file cài đặt, một cho link mode, một cho
network mode; một số cấp file cài đặt cho cả hai chế độ. Bạn sẽ chọn một chế độ
cần dùng để cài đặt.
Sau đó, cắm cáp vào máy tính. Windows sẽ nhận biết được thiết bị vì bạn đã cài
trình điều khiển. Lặp lại quá trình này với máy tính thứ 2.

Thay đổi chế độ cho cáp USB.
Nếu có ý thay đổi chế độ, bạn hãy chạy chương trình cài đặt trình điều khiển cho
chế độ khác. Chú ý trong quá trình này, không được cắm cáp vào máy tính.
Sau khi thay đổi chế độ, cắm lại cáp, Windows sẽ tự động nhận ra.
Link mode
Sau khi cắm cáp xong, bạn nên kiểm tra lại xem cáp đã được cài đặt đúng chưa.
Vào My Computer > Properties > Hardware > Device Manager. Nếu cài đúng,
thiết bị này phải xuất hiện trong danh sách Universal Serial Bus controllers. Tuỳ
theo từng nhà sản xuất, tên thiết bị có thể khác nhau. Trong ví dụ này, cáp mang
tên Hi-Speed USB Bridge Cable.

Kiểm tra thiết bị vừa cài đặt trong Device Manager.
Để truyền tải file, hãy mở chươn...
Kết nối hai máy tính bằng cáp USB
Đây là cách đơn giản và tiện lợi để người sử dụng có thể sao chép, trao đổi file trực
tiếp mà không cần đến ổ lưu trữ trung gian.
Trước hết, cần lưu ý là có khá nhiều loại cáp USB trên thị trường. Loại có thể dùng
để kết nối trực tiếp hai máy tính phải có một mạch điện nhỏ ở giữa đoạn dây, còn
hai đầu vẫn là cổng giao tiếp USB thông thường tương thích với case.
Cáp USB dùng để kết nối hai máy tính có một mạch
điện ở giữa.
Tốc độ của cáp có thể là bản 1.1 (12 megabit/giây) hoặc 2.0 (480 megabit/giây),
tuỳ theo máy tính bạn có thể mua cho phù hợp. Tuy nhiên, hầu hết thiết bị hiện nay
đều dùng chuẩn USB 2.0. (Do mạng Ethernet hiện mới đạt 100 megabit/giây nên
kết nối bằng cáp này nhanh hơn đến 5 lần).
Cài đặt
Cáp USB kết nối hai máy tính có thể hoạt động theo 2 chế độ: kết nối (link mode)
và nối mạng (network mode).
Trong link mode, người dùng chỉ đơn giản là chọn file từ nguồn và sao sang máy
tính đích. Nếu chỉ có nhu cầu này, đây là cách dễ dàng và nhanh chóng nhẩt.
Trong network mode, bạn sẽ tạo một mạng nhỏ giữa hai máy tính. Sau khi tạo
mạng này, người sử dụng sẽ làm được nhiều việc hơn như chia sẻ các folder, máy
in, máy scan, truy cập Internet…
Quá trình cài đặt cáp sẽ phụ thuộc vào nhà sản xuất. Trước hết, cài trình điều khiển
đi kèm với cáp khi mua được chứa trong CD, trên cả hai máy tính (lúc này chưa
HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ COPPY DỮ LIỆU 2 MÁY TÍNH BAWBFD CÁP USB - Trang 2
HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ COPPY DỮ LIỆU 2 MÁY TÍNH BAWBFD CÁP USB - Người đăng: trongnghia-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ COPPY DỮ LIỆU 2 MÁY TÍNH BAWBFD CÁP USB 9 10 820