Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm
easy sysprep 3.1
A. Bộ công cụ bao gồm:
1. Driver: Easy Driver Pack 5.10
2. Easy Sysprep 3.1
3. Bộ WINDOWS đã cài đủ các phần mềm theo yêu cầu
B. Cách làm
+ Cài đặt hệ điều hành và phần mềm theo ý muốn.
+ Chạy Easy Sysprep 3.1 và tiến hành config theo như hình dưới đây

Sau khi chạy xong phần mềm có hỏi ta có khởi động lại máy ko. Bước này ta chọn
No để hủy tính năng tự động khởi động lại máy. Bước tiếp theo là chỉnh múi giờ:
Vào C:\sysprep mở file sysprep.ini sau đó sửa số 210 thành 205.
Kiểm tra kĩ một lần nữa các phần mềm đã cài rồi khởi lại và sao lưu lại bằng các
công cụ như GHOST hay Acronis

...
Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm
easy sysprep 3.1
A. Bộ công cụ bao gồm:
1. Driver: Easy Driver Pack 5.10
2. Easy Sysprep 3.1
3. Bộ WINDOWS đã cài đủ các phần mm theo yêu cầu
B. Cách làm
+ Cài đặt hệ điều hành và phn mềm theo ý muốn.
+ Chạy Easy Sysprep 3.1 và tiến hành config theo như hình dưới đây
Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn làm ghost đa cấu hình với phần mềm Easy Sysprep 9 10 432