Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm lab CCNA

Được đăng lên bởi quoclamfetel
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 5475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CCNA LAB GUIDE
Version 4.0
(Cisco Certified Network Associate)

Tác giả: Dương Văn Toán
Hà Nội - 12/10/2008

Mục lục
Nội dung

Trang

Phần I

Giới thiệu về các thiết bị Cisco

3

Chương 1

Các loại cáp và các loại kết nối

3

Chương 2

Giao diện Command-Line Interface

7

Phần II

Cấu hình Cisco Router

12

Chương 3

Cấu hình một Cisco Router

12

Phần III

Định tuyến

23

Chương 4

Giao thức định tuyến tĩnh

23

Chương 5

Giao thức định tuyến RIP

27

Chương 6

Giao thức định tuyến EIGRP

31

Chương 7
Phần IV

OSPF đơn vùng

38

Chuyển Mạch (Switching)

48

Chương 8

Cấu hình một Switch

48

Chương 9

VLAN

56

Chương 10

VTP và Inter-Vlan Routing

60

Chương 11

STP và EtherChannel

73

Phần V

Mở rộng mạng LAN

89

Chương 12

Triển khai một Wireless LAN

89

Phần VI

Quản trị mạng và xử lý lỗi

111

Chương 13

Dự phòng và khôi phục phần mềm Cisco IOS và các file cấu hình

111

Chương 14

Các bước khôi phục Mật khẩu và Configuration Register

117

Chương 15

Giao thức CDP

123

Chương 16

Telnet và SSH

124

Chương 17

Các câu lệnh Ping và Traceroute

126

Chương 18

SNMP và Syslog

129

Chương 19

Cơ bản xử lý lỗi

130

Phần VII

Quản lý các dịch vụ IP

135

Chương 20

Network Address Translation (NAT)

135

Chương 21

DHCP

142

Chương 22

Ipv6

148

Phần VIII

WAN

158

Chương 23

HDLC và PPP

158

Chương 24

Frame Relay

162

Phần IX

Bảo mật mạng

171

Chương 25

Access Control List (ACL)

171

Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP, MCSE, LPI level 1.2

Phần I – GIỚI THIỆU VỀ CÁC THIẾT BỊ CISCO
Chương 1: Các loại cáp và các loại kết nối
Chương 2: Giao diện Command-Line

Chương 1: Các loại cáp và các loại kết nối
Chương này sẽ cung cấp những thông tin và các câu lệnh có liên quan đến những chủ đề
sau:
- Kết nối Router hoặc Switch sử dụng cáp Rollover
- Xác định các thông số cài đặt trên PC để thực hiện kết nối Router hoặc Switch.
- Tìm hiểu về phương pháp cấu hình của những kết nối Lan khác nhau.
- Xác định các loại cáp Serial khác nhau.
- Xác định các loại cáp được sử dụng để kết nối router hoặc switch đến các thiết bị khác.
1. Kết nối Router hoặc Switch sử dụng cáp Rollover.
- Hình 1-1: Hiển thị phương pháp kết nối từ PC đến switch hoặc router thông qua cáp
Rollover.
Hình 1-1

2. Xác định các thông số cài đặt trên PC để thực hiện kết nối Router hoặc Switch.
- Hình 1-2 sẽ hiển thị hình mô tả phương pháp cấu hình trên PC để kết nối đến router hoặc
switch thông qua cáp Rollover.

Created by: Dương Văn Toán – CCNP, CCSP,...
CCNA LAB GUIDE
Version 4.0
(Cisco Certified Network Associate)
c gi: Dương Văn Toán
Hà Ni - 12/10/2008
Hướng dẫn làm lab CCNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm lab CCNA - Người đăng: quoclamfetel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
Hướng dẫn làm lab CCNA 9 10 492