Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập trình cơ bản với android

Được đăng lên bởi Nguoi Xa Su
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong bài 1 mình đã giới thiệu sơ lược về các thành phần cơ bản của Android cũng
như việc sử dụng XML để lập trình ứng dụng Android. Trong bài này mình sẽ giới
thiệu thêm về Android Manifest và đi sâu hơn về vấn đề làm việc với View.
Android Manifest
Trong khung Package Explorer, ở phía dưới thư mục res, bạn sẽ thấy 1 file có tên
là AndroidManifest.xml. Mỗi ứng dụng đều cần có AndroidManifest.xml để mô tả
những thông tin quan trọng của nó cho hệ thống Android biết. Let's look closer:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="
id"
package="at.exam"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0">
<application android:icon="@drawable/icon"
android:label="@string/app_name">
<activity android:name=".Example"
android:label="@string/app_name">
<intent-filter>
<action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
<uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
</manifest>

Cụ thể những công việc mà AndroidManifest.xml thực hiện:
- Đặt tên cho Java package của ứng dụng.
- Mô tả các thành phần (component) của ứng dụng: activity, service, broadcast
receiver hoặc content provider.
- Thông báo những permission mà ứng dụng cần có để truy nhập các protected API
và tương tác với các ứng dụng khác.
- Thông báo những permission mà các ứng dụng khác cần có để tương tác với ứng
dụng hiện thời.
- Thông báo level thấp nhất của Android API mà ứng dụng cần để chạy. (Android
1.0 là level 1, 1.1 là level 2, 1.5 level 3, 1.6 level 4 và 2.0 là level 5).
...
Hãy xem thử file AndroidManifest.xml của chương trình TooDo mình đang xây
dựng:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="
id"
package="android.at"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0">
<application android:icon="@drawable/icon"
android:label="@string/app_name">
<activity
android:name=".TooDo"
android:screenOrientation="landscape"
android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscre
en"
android:label="@string/app_name">
<intent-filter>
<action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".WorkEnter">
</activity>
<receiver android:name=".AlarmReceiver">
</receiver>
</application>
<uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
<uses-permission
android:name="android.permission.VIBRATE"...
Trong bài 1 mình đã giới thiệu sơ lược về các thành phần cơ bản của Android cũng
như việc sử dụng XML để lập trình ứng dụng Android. Trong bài này mình sẽ giới
thiệu thêm về Android Manifest và đi sâu hơn về vấn đề làm việc với View.
Android Manifest
Trong khung Package Explorer, ở phía dưới thư mục res, bạn sẽ thấy 1 file có tên
là AndroidManifest.xml. Mỗi ứng dụng đều cần có AndroidManifest.xml để mô tả
những thông tin quan trọng của nó cho hệ thống Android biết. Let's look closer:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
package="at.exam"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0">
<application android:icon="@drawable/icon"
android:label="@string/app_name">
<activity android:name=".Example"
android:label="@string/app_name">
<intent-filter>
<action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
<uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
</manifest>
Hướng dẫn lập trình cơ bản với android - Trang 2
Hướng dẫn lập trình cơ bản với android - Người đăng: Nguoi Xa Su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn lập trình cơ bản với android 9 10 69