Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập trình VB .Net

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 5473 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH

VISUAL BASIC .NET
Tác giả


1

Bài 1
Microsoft .NET Framework
Xin cáo lỗi: rất tiếc là server chúng tôi không cho phép chứa các files MP3 nên chúng
tôi sẽ tìm cách khác để cho đọc giả download sau. Nếu các bạn có ý kiến hay về cách
cho download các MP3 files này thì xin liên lạc với webmaster.
Thu âm bài giảng (MP3)

download size

Week 1.1
Week 1.2
Week 1.3
Week 1.4
Week 1.5
Week 1.6
Week 1.7
Week 1.8

1.2 mb
1.2 mb
0.6 mb
1.2 mb
1.2 mb
1.2 mb
1.4 mb
1.4 mb

Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2
Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files:
•
•
•
•

EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe
EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe
EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe
EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe

Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) .
Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và
EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ).
Việc Unzip files có thể rất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó kết thúc. Nếu không, khi cài đặt có thể bị
than phiền là thiếu files.
Kế đó, trước hết chạy Setup.exe của Windows Component Update như dưới đây, click No khi Warning dialog
hiện ra:

2

Tiếp theo, chạy Setup.exe của Visual Studio.NET:

3

Bạn nên có CPU Pentium III, 500MHz trở lên, với 256 MB RAM và ít nhất 10GB Harddisk. Về OS bạn nên dùng
Windows 2000 (Professional hay Server) hay Windows XP. Lý do chính là các versions Windows nầy hổ trợ
Unicode và có Internet Information Server (IIS) hổ trợ ASPX để ta dùng cho ASP.NET.
Mở các Samples của QuickStart
Trước khi expand Samples của Quickstart bạn cần phải cài đặt IIS. Nếu chưa làm việc ấy bạn bỏ CD của
Windows2000 hay WindowsXP vào để install IIS component.
QuickStart Samples của .NET Framework chứa các giải thích căn bản và nhiều thí dụ. Để expand các Samples
doubleclick Webpage Starthere.htm như trong hình dưới đây:

4

Khi trang Web của QuickStart hiện ra, click QuickStart, tutorials and samples rồi sau đó theo chỉ dẫn từng
bước.

Trang Framework SDK QuickStart Tutorials cho ta các bài tập của ASP.NET, Windows Forms và How Do I...

5

Nhớ để nguyên các folders của Unzipped files (E:\CD, E:\CD\WINCUP), đừng delete chúng, vì .NET sẽ còn
dùng chúng. Ngoài ra, nếu sau nầy .NET bị corrupted vì conflict với các application software khác, bạn có thể
cài đặt .NET lại.
Giới hạn của Software Tools hiện giờ
Architect của application software hiện giờ có nói chung ba tầng (three tiers): tầng giao diện (Prese...
1
HƯỚNG DN LP TRÌNH
VISUAL BASIC .NET
Tác gi
www.vivosoft.com
Hướng dẫn lập trình VB .Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập trình VB .Net - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Hướng dẫn lập trình VB .Net 9 10 246