Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn mail merge trong office 2007

Được đăng lên bởi truong-do-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2323 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Hướng dẫn mail merge trong office 2007:
1.

Mở Excel , tạo bảng dữ liệu. Ví dụ: Danh sach.xlsx gồm các cột

2.

Sau khi tạo bảng Danhsach từ excel như trên, vào Word, bắt đầu tạo mail 
merge

Giả sử bạn đã tạo văn bản giao kế hoach:QD giao KH.docx

-

Bắt đầu quá trình tạo mail merge :

tiếp theo

Từng bước để máy làm giúp

Chọn bảng dữ liệu (Danhsach.xlsx)

Đến đây bạn chỉ để ý một chút là bản Danhsach.xlsx đã tạo trước khi được chọn nó sẽ là được trộn
vào bản quyết định trong word.
Bạn chú ý việc chọn chỗ để lấy dữ liệu từ bảng excel vào. Trong ví dụ của bản quyết định trên- ta
muốn mục Đơn vị : được tự động điện vào, ta làm như sau :

Ở mục Đơn vị : ta để trống ; đặt con trỏ vào mục Đơn vị : chọn TAB trên menu Mailing..Insert
merge field

Ta thấy các cột của bảng Danhsach.xlsx hiện ra, ở đây có 4 cột(STT, Đơn_vị, Tên_viết_tắt,
Chức_danh) rê chuột vào cột Đơn_vị nháy đúp chuột – ta thấy mục Đơn vị : đã xuất hiện Phòng Tổ
chức cán bộ màu xẫm như trên
Công việc còn lại là ta chọn vị trí nào trong văn bản để trộn dữ liệu tiếp theo. Bạn chú ý ở nh ưng
mục có khoanh đỏ là chọn từ cột tương ứng như bước trên đã hướng dẫn

Xong bước này coi như OK, giờ ta kiểm tra kết quả, di chuyển theo mũi tên sẽ thấy các đơn vị trong
Danhsach.xlsx hiện ra. Kết thúc công việc. Bây gìơ là việc của bạn.

Nếu bạn có danh sách hàng trăm mục cần trộn thì đây là cách thuận tiện nhất. Nếu bạn chưa rõ thì
có thể tham khảo file mình gửi kèm theo .
Chúc bạn thành công !

...
H ng d n mail merge trong office 2007:ướ
1. M Excel , t o b ng d li u. Ví d : Danh sach.xlsx g m các c t
2. Sau khi t o b ng Danhsach t excel nh trên, vào Word, b t đ u t o mail ư
merge
Gi s b n đã t o văn b n giao k hoach:QD giao KH.docx ế
- B t đ u quá trình t o mail merge :
Hướng dẫn mail merge trong office 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn mail merge trong office 2007 - Người đăng: truong-do-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn mail merge trong office 2007 9 10 85