Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn mô phỏng động trong pro

Được đăng lên bởi tranminhphamthihanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HUONG DAN GHEP 2 FILE THANH 1 FILE (DO UPLOAD PHAI DUOI 100MB
COPY TAT CA CAC FILE DOWN LOAD DUOC VAO 1 FOLDER
Click vào

DE NOI 2 FILE LAI VOI NHAU

sau đó click vào
Vừa đựợc tạo ra

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
HELP MÔ PHỎNG
1. Chạy file CAI_DAT_HELP.EXE
2. Nhấn Next để tiến hành cài đặt

3. Chọn đường dẫn và nhấn Next

4. Tiếp tục Next. Chọn Create Icon Desktop để tạo icon cho help

5. Click install để cài đặt

6. Chờ cho tói khi cài đặt xong

7. Sau đó ta khởi động Pro4.0
8. Trên màn hình ta thấy link của help mô phỏng động

Click vào Mô phỏng động ta sẽ đi đến trang web help đã cài đặt
9. Hoặc ta chọn vào Help/help center
10. Chọn link màu đỏ để đi đến trang web

11. Trên desktop ta có 1 icon short cut tới folder chứa các file part, assembly
mà ta sẽ sử dụng để lắp ráp và mô phỏng

12. Shortcut này sẽ link đến folder trong ổ C:\file_mo_phong_dong_proe_mec

...
HUONG DAN GHEP 2 FILE THANH 1 FILE (DO UPLOAD PHAI DUOI 100MB
COPY TAT CA CAC FILE DOWN LOAD DUOC VAO 1 FOLDER
Click vào DE NOI 2 FILE LAI VOI NHAU
sau đó click vào
Vừa đựợc tạo ra
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
HELP MÔ PHỎNG
1. Chạy file CAI_DAT_HELP.EXE
2. Nhấn Next để tiến hành cài đặt
3. Chọn đường dẫn và nhấn Next
hướng dẫn mô phỏng động trong pro - Trang 2
hướng dẫn mô phỏng động trong pro - Người đăng: tranminhphamthihanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn mô phỏng động trong pro 9 10 815