Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phần mềm convert file .FLV sang định dạng khác để xem trên điện thoại

Được đăng lên bởi phuccgc-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đây là phần mềm convert file .FLV sang định dạng khác để xem trên điện thoại tuyệt vời
nhất mà mình từng dùng
+ convert file 1 GB chỉ mất 1 phút
+ chất lượng phim y hệt bản gốc
mình hay dùng để xem trên Lumia 620 của mình.
Ngoài ra phần mềm còn 1 số chức năng khác như cắt phim ...
và đây là link bản portable cảu phần mềm (giải nén không cần cài đặt sủ dụng luôn)

Cách sử dụng:
1) giải nén ra, bấm vào file avidemux.exe
2) kéo file .FLV vào màn hình phần mềm, đợi khoảng 5s cho phần mềm nhận diện phim

3) chọn mp4 Muxer như hình rồi bấm Save:

4) chọn nơi lưu file và đặt tên rồi bấm Enter:

5) đợi 10s đến 1ph là xong:

clip này chuyển đổi trong 7s

Nếu bác nào bị lỗi khi convert ở lần 2 thì chịu khó tắt đi rồi bật lại
thôi.

chỉ mất 5s

...
ây là ph n m m convert file .FLV sang nh d ng khác xem trên i n tho i tuy t v i Đ đị để đ
nh t mà mình t ng dùng
+ convert file 1 GB ch m t 1 phút
+ ch t l ng phim y h t b n g c ượ
mình hay dùng xem trên Lumia 620 c a mình.để
Ngoài ra ph n m m còn 1 s ch c n ng khác nh c t phim ... ă ư
ây là link b n portable c u ph n m m (gi i nén không c n cài t s d ng luôn)đ đặ
http://www.mediafire.com/?q0r1zudfbjh2xh0
Cách s d ng:
1) gi i nén ra, b m vào file avidemux.exe
2) kéo file .FLV vào màn hình ph n m m, i kho ng 5s cho ph n m m nh n di n phim đợ
3) ch n mp4 Muxer nh hình r i b m Save: ư
Hướng dẫn phần mềm convert file .FLV sang định dạng khác để xem trên điện thoại - Trang 2
Hướng dẫn phần mềm convert file .FLV sang định dạng khác để xem trên điện thoại - Người đăng: phuccgc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn phần mềm convert file .FLV sang định dạng khác để xem trên điện thoại 9 10 818