Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn slope

Được đăng lên bởi Phước Bmt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. ỨNG DỤNG CỦA SLOPE/W
Chương trình SLOPE/W sử dụng lý thuyết cân bằng giới hạn về lực và mômen để xác
định hệ số an toàn chống lại sự phá hoại (trượt).
Hệ số an toàn (FS) là hệ số mà độ bền chống cắt cần phải giảm đi để mặt trượt đạt đến
trạng thái cân bằng giới hạn.
Trong phân tích ứng suất có hiệu, độ bền chống cắt được định nghĩa:
s = c' + ( n - u).tg '
Trong đó:
s- độ bền chống cắt; c- lực dính có hiệu; n- tổng ứng suất pháp; ( ’- góc nội ma sát có
hiệu; u- áp lực nước lỗ rỗng;
Trong phân tích ứng suất tổng, các thông số độ bền được định nghĩa trong điều kiện ứng
suất tổng và áp lực nước lỗ rỗng không kể đến.
Việc phân tích sự ổn định của mái dốc thực hiện với từng mặt trượt thông qua chia nhỏ
khối trượt thành các mảnh nhỏ theo phương đứng. Mặt trượt có thể là cung tròn, mặt trượt hỗn
hợp (chẳng hạn, mặt trượt là tổ hợp của các phần cung tròn và phần thẳng) hay có hình dạng
bất kỳ bao gồm nhiều phần thẳng được chỉ ra (như mặt trượt chỉ định đầy đủ - mặt trượt gẫy
khúc).
Các công thức về cân bằng giới hạn được thiết lập dựa trên 3 giả thiết quan trọng sau:
- Đất được xem như là vật liệu thoả mãn điều kiện Mor – Coulomb;
- Đối với mọi loại đất, hệ số an toàn của thành phần lực dính và thành phần nội ma sát
được xem là bằng nhau;
- Hệ số an toàn được xem như là bằng nhau đối với mọi mảnh trượt.
Hình 1 và 2 thể hiện lực tác dụng lên các cung trượt tròn và hỗn hợp.

Hình 1 - Lực tác dụng lên một mảnh trượt trong trường hợp mặt trượt cung tròn

Hình 2 - Lực tác dụng lên một mảnh trượt trong trường hợp mặt trượt hỗn hợp
*Giới thiệu cách tính hệ số an toàn theo phương pháp Bishop
Xem các hình vẽ trên ta thấy rằng trong mỗi trường hợp tổng mô men của tất cả các cột
đất đối với một đIểm chung có thể được viết như sau:
n

Wx

Sm R

Nf

kWe

D.d

A.a

Qniti

0

1

1

Dấu ngoặc vuông trong phương trình (3) có nghĩa là các lực này được xem xét cho cột
đất có lực D tác dụng vào nó. Thay phương trình 2(phương trình giá trị của lực cắt huy động
được để thoả mãn các điều kiện cân bằng giới hạn - sm) vào phương trình 3 và giải, ta tìm
được hệ số an toàn theo phương pháp cân bằng moment.
c ' .R ( N u ) R.tan g '

Fm

2

n

Wx

Nf

kWe

D.d

A.a

Qni ti
1

Phương trình (4) là phi tuyến bởi vì lực pháp tuyến N(tại đáy cột đất) cũng là hàm số
của hệ số an toàn.
Trong đó:
W :Trọng lượng toàn bộ cột đất có bề rộng b và chiều cao h
N :Lực pháp tuyến toàn phần tại đáy cột đất
Sm :Lực cắt huy động được tại đáy cột đất.
E :Lực pháp tuyến nằm ngang tại mặt tiếp xúc giữa các cột...
1. ỨNG DỤNG CỦA SLOPE/W
Chương trình SLOPE/W sử dụng thuyết cân bằng giới hạn về lực mômen để xác
định hệ số an toàn chống lại sự phá hoại (trượt).
Hệ số an toàn (FS) hệ số mà độ bền chống cắt cần phải giảm đi để mặt trượt đạt đến
trạng thái cân bằng giới hạn.
Trong phân tích ứng suất có hiệu, độ bền chống cắt được định nghĩa:
s = c' + ( n - u).tg '
Trong đó:
s- độ bền chống cắt; c- lực dính hiệu; n- tổng ứng suất pháp; ( - góc nội ma sát
hiệu; u - áp lực nước lỗ rỗng;
Trong phân tích ứng suất tổng, các thông số độ bền được định nghĩa trong điều kiện ứng
suất tổng và áp lực nước lỗ rỗng không kể đến.
Việc phân tích sự ổn định của mái dốc thực hiện với từng mặt trượt thông qua chia nhỏ
khối trượt thành các mảnh nhỏ theo phương đứng. Mặt trượt thể cung tròn, mặt trượt hỗn
hợp (chẳng hạn, mặt trượt tổ hợp của các phần cung tròn phần thẳng) hay hình dạng
bất kỳ bao gồm nhiều phần thẳng được chỉ ra (như mặt trượt chỉ định đầy đ- mặt trượt gẫy
khúc).
Các công thức về cân bằng giới hạn được thiết lập dựa trên 3 giả thiết quan trọng sau:
- Đất được xem như là vật liệu thoả mãn điều kiện Mor – Coulomb;
- Đối với mọi loại đất, hệ số an toàn của thành phần lực dính thành phần nội ma sát
được xem là bằng nhau;
- Hệ số an toàn được xem như là bằng nhau đối với mọi mảnh trượt.
Hình 1 và 2 thể hiện lực tác dụng lên các cung trượt tròn và hỗn hợp.
Hình 1 - Lực tác dụng lên một mảnh trượt trong trường hợp mặt trượt cung tròn
Hướng dẫn slope - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn slope - Người đăng: Phước Bmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hướng dẫn slope 9 10 610