Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Actix

Được đăng lên bởi Dang Dung
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Load Logfile.
- Thông thường khi load logfile sẽ đưa các logfile muốn đọc vào 1 thư
mục để tránh phải chọn nhiều lần mất thời gian.
- Khi extract từ file .Rar ra thì chỉ nên export file có đuôi .1; .3; . 5 thay
vì xuất tất. đỡ chiếm dung lượng ổ cứng và khi load logfile không
phải chọn lại.
- Có 2 cách dồn logfile vào các thư mục: 1: tất cả 4 chế độ (IDLE, 2G
thoại, 3G thoại, 3G Data) vào 1 thư mục cho một mạng. 2. Nếu chỉ
xuất theo chế độ là Data không thì có thể dồn toàn bộ logfile Data của
3 nhà mạng vào.
B. Creat Stream:= Ctrl U

- Chọn các đuôi file sao cho cùng một chế độ để ghép logfile. Nhấn
Matching để chọn được các logfile mong muốn.

- Sau khi tạo Stream xong, sẽ xuất hiện các log tổng ở dưới.

C. Lấy Số liệu 2G:
1. IDLE: lấy Rxlev IDLE, Mức thu khi MS ở chế độ IDLE, kể cả LU
cũng không tính.

2. Lấy số liệu Dedicate:
ServRxqual, servC2I.

3. Lấy MOS, CST, các Event Nemo.
- MOS trong Speech Quality.
- CST: GSM_Call_Setup_time

Lấy các Event của Nemo:
CAA: Call Attempt:
CAC: OutgoingCallSetupSuccess
CAD:AbnormalCallDisconnect.
HOA: HandoverAttempt
HOS: HandoverSuccess.
HO/Call: =HOS/CAC

4. Các Tham số khác RLT, Call Restablish. LAC, Số lượng Cell, Số
lượng Site, kiểu nhảy tần xuất từ đo kiểm.
- Site và cell phải xuất từ LAC, CI ghép với nhau, xuất kèm tần số để
biết trạm là 900 hay 1800.
- Kiểu nhảy tần có thể xuất từ CellNumInMAList: số lượng nhiều hơn
4, 8 hoặc cao hơn có thể là nhảy Syn, còn lại cứ bằng TRX 4, 8 gì đó
là BB.

D. Lấy số liệu 3G.
- EC/No, RSCP, MOS, CST, CSSR, CDR, Soft HO overhead, Too
many Server.
- Uu_Ac tiveset_count: là tính số active set tại một điểm. mục đích để
tính Soft HO Overhead.

MOS

CST:

KPI: Giống 2G, vào Vendor Specific -> Call Event, các Event CAA,
Abnormal CAD,

- Toomany Server:

- Tỷ lệ đạt ngưỡng dịch vụ (RSCP-Ec/No đồng thời) là ghép các điểm
có đồng thời RSCP, Ec/No đảm bảo cho dịch vụ : Ec/No=14.
RSCP=104(voice), -98(Data 512kbps). Chỉ lấy được bằng Spotlight,
khá mất thời gian, ai tìm được cách nào lấy thì làm.

E. Lấy số liệu 3G Data:
- Lấy tốc độ mức Vật Lý, mức Ứng Dụng, Tải DTX, Tỷ lệ sử dụng điều
chế 16QAM, 64QAM
-

HTTP throughput downlink (kbps)= App_Throughput_DL_Mean

- HSDPA HS-PDSCH throughput (kbps) =
Uu_HSDPA_PayloadRate_L1
- Tốt nhất ở chế độ Data thì dùng chức năng find Attribute:

Phys throughput, CQI, DTX

Tỷ lệ sử dụng điều chế 16QAM, 64QAM, QPSK lấy bằng find
attribute: ra một file tổng số mẫu

Cell Change, Cell change Duration:

PDP CST:

KPI PDP activation, Fail thì ...
A. Load Logfile.
- Thông thường khi load logfile sẽ đưa các logfile muốn đọc vào 1 thư
mục để tránh phải chọn nhiều lần mất thời gian.
- Khi extract từ file .Rar ra thì chỉ nên export file có đuôi .1; .3; . 5 thay
vì xuất tất. đỡ chiếm dung lượng ổ cứng và khi load logfile không
phải chọn lại.
- Có 2 cách dồn logfile vào các thư mục: 1: tất cả 4 chế độ (IDLE, 2G
thoại, 3G thoại, 3G Data) vào 1 thư mục cho một mạng. 2. Nếu chỉ
xuất theo chế độ là Data không thì có thể dồn toàn bộ logfile Data của
3 nhà mạng vào.
B. Creat Stream:= Ctrl U
- Chọn các đuôi file sao cho cùng một chế độ để ghép logfile. Nhấn
Matching để chọn được các logfile mong muốn.
Hướng dẫn sử dụng Actix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Actix - Người đăng: Dang Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Actix 9 10 205