Ktl-icon-tai-lieu

hướng dan sử dung CCboot 3

Được đăng lên bởi nguyen-a-1988
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng CCBoot 3.0 (Phần 1)
Thân chào quý chủ phòng máy!
Bài viết hướng dẫn một số thao tác cơ bản khi sử dụng CCBoot 3.0, hy vọng sẽ giúp ích cho quý chủ
phòng máy trong quá trình kinh doanh.
1. Cấu hình CCBoot Server
1.1. Cấu hình DHCP

(1) Chọn Option để mở bảng tuỳ chọn
(2) Chọn DHCP Setting để tiến hành cấu hình DHCP
(3) Cấu hình thông số theo yêu cầu
- DHCP Server IP: Chọn địa chỉ IP của Server Bootrom
- IP Allocated Start: Địa chỉ IP bắt đầu của dãy IP cấp phát cho Client
- IP Allocated End: Địa chỉ IP cuối cùng của dãy IP cấp phát cho Client
- IP Mask: Địa chỉ Subnet Mask của dãy IP muốn cấp phát
- IP Gateway: Địa chỉ Default Getway của lớp mạng
- DNS Address 1: Địa chỉ IP của DNS Server chính
- DNS Address 2: Địa chỉ IP của DNS Server dự phòng
(4) Bấm OK để lưu cấu hình
1.2. Cấu hình ổ đĩa cho CCBoot Server

1

(1) Chọn Option để mở bảng tuỳ chọn
(2) Chọn General để cấu hình ổ đĩa cho CCBoot Server
(3) Cấu hình thông số theo yêu cầu
- Default User Template: Chọn máy trạm mẫu
- Computer Name Prefix: Tiền tố bắt đầu của tên máy khi máy trạm boot vào Image
- Write-Back Path: Đường dẫn chứa tập tin Write-Back khi máy trạm boot
- Upload Image Path: Đường dẫn chứa Image khi upload lên Server
(4) Bấm OK để lưu cấu hình
1.3. Quản lý ổ đĩa
1.3.1. Thêm nhóm đĩa

(1) Chọn Add Disk Group để tạo nhóm đĩa
(2) Disk Group Name: Tên nhóm đĩa
(3) Disk Group Description: Mô tả về nhóm đĩa
(4) Bấm OK để tạo nhóm đĩa

2

1.3.2. Thêm ổ đĩa Game

(1) Chọn Add Disk để thêm ổ đĩa
(2) Khai báo thông tin ổ đĩa
- Disk Name: Tên ổ đĩa
- Description: Mô tả về ổ đĩa
- RAM Cache: Cấu hình cache trên RAM
- SSD Cache: Cấu hình cache trên ổ đĩa SSD
- SSD Path: Đường dẫn phân vùng trên ổ đĩa SSD
(3) Nguồn của ổ đĩa
- Volume: Nguồn ổ đĩa là 1 phần vùng trên ổ cứng
- Physical: Nguồn ổ đĩa là 1 ổ đĩa vật lý
- Image: Nguồn ổ đĩa là 1 file ảnh
- New Image: Tạo file ảnh cho ổ đĩa
(4) Bấm OK để thêm ổ đĩa
1.4. Quản lý máy trạm
1.4.1. Thêm nhóm máy

(1) Bấm chuột phải vào Client Manager
(2) Chọn Create Group để tạo nhóm máy

3

(1)
Nhập thông tin về nhóm máy
- Group Name: Tên nhóm máy
- Group Description: Mô tả về nhóm máy
(2) Bấm OK để tạo nhóm máy
1.4.2. Thêm máy

(1)
Bấm chuột phải vào nhóm máy đã tạo
(2) Chọn Add User to Group để thêm máy trạm vào Group mới tạo

4

(1)
Chọn máy trạm cần thêm trong danh sách
(2) Bấm OK để thêm máy trạm vào nhóm máy
1.4.3. Cấu hình máy trạm

Double Click vào máy trạm cần cấu hình hình
(1) Khai báo thông tin mạng cho máy trạm
- Enable: Check ...
1
Hướng dẫn sử dụng CCBoot 3.0 (Phần 1)
Thân chào quý chủ phòng máy!
Bài viết hướng dẫn một số thao tác cơ bản khi sử dụng CCBoot 3.0, hy vọng sẽ giúp ích cho quý chủ
phòng máy trong quá trình kinh doanh.
1. Cấu hình CCBoot Server
1.1. Cấu hình DHCP
(1) Chọn Option để mở bảng tuỳ chọn
(2) Chọn DHCP Setting để tiến hành cấu hình DHCP
(3) Cấu hình thông số theo yêu cầu
- DHCP Server IP: Chọn địa chỉ IP của Server Bootrom
- IP Allocated Start: Địa chỉ IP bắt đầu của dãy IP cấp phát cho Client
- IP Allocated End: Địa chỉ IP cuối cùng của dãy IP cấp phát cho Client
- IP Mask: Địa chỉ Subnet Mask của dãy IP muốn cấp phát
- IP Gateway: Địa chỉ Default Getway của lớp mạng
- DNS Address 1: Địa chỉ IP của DNS Server chính
- DNS Address 2: Địa chỉ IP của DNS Server dự phòng
(4) Bấm OK để lưu cấu hình
1.2. Cấu hình ổ đĩa cho CCBoot Server
hướng dan sử dung CCboot 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dan sử dung CCboot 3 - Người đăng: nguyen-a-1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
hướng dan sử dung CCboot 3 9 10 160