Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng chương trình gửi email bizmail

Được đăng lên bởi casperqt
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2820 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Dịch vụ Email Marketing BizMail

Công ty cổ phần công nghệ DKT
Bizmail Support Team

Tài liệu được viết bởi Bizmail Support Team
Copyright © 2013 DKT jsc – 
All rights reserved

2

Công ty cổ phần công nghệ DKT
Tầng 4, tòa nhà HaNoi Group, 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 8587 7962 – Fax: (04) 3786 8904
Email: support@bizmail.vn

Hướng dẫn chung
Cách dùng sách hướng dẫn
Sách hướng dẫn mô tả trực quan thông qua ảnh chụp giao diện Bizmal. Tùy theo mục
đích sử dụng, bạn có thể chọn phần phù hợp



Nếu bạn là người dùng mới, lần đầu tiên sử dụng Bizmail
Tham khảo phần 1 – Thao tác chính



Nếu bạn đã từng sử dụng Bizmail và muốn biết thêm các tính năng
Tham khảo phần 2 – Các chức năng chính trên Bizmail



Nếu bạn gặp một vấn đề vướng mắc hoặc thắc mắc cần giải đáp
Tham khảo phần 3 – Các vấn đề chung

Sách hướng dẫn này cũng có thể dùng như một bản mô tả chi tiết các chức năng Bizmail.
Do hệ thống Bizmail được cập nhật liên tục, nên sách hướng dẫn này có thể không trùng khớp
hoàn toàn với những gì bạn thấy khi dùng Bizmail, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nội
dung được truyền tải trong tài liệu hướng dẫn. Tài liệu sẽ được cập nhật định kì, bạn nên đọc phiên
bản mới nhất.

Hỗ trợ khách hàng
Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề nào với Bizmail mà tài liệu hướng dẫn chưa có, xin liên hệ với
bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi:
Số điện thoại: 04. 6674 5832
Email: bizmail@dkt.com.vn

3

Công ty cổ phần công nghệ DKT
Tầng 4, tòa nhà HaNoi Group, 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 8587 7962 – Fax: (04) 3786 8904
Email: support@bizmail.vn

Mục lục

ĐĂNG KÍ .......................................................................................................................... 6
ĐĂNG NHẬP.................................................................................................................... 7
1. CÁC THAO TÁC CHÍNH .............................................................................................. 7
1.1. Thiết lập cấu hình gửi email.................................................................................... 9
1.2. Tạo mới danh sách email ..................................................................................... 11
1.3. Nhập các liên hệ và danh sách ............................................................................. 12
1.4. Tạo nội dung Email .............................................................................................. 18
1.5. Gửi...
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Dịch vụ Email Marketing BizMail
Công ty cổ phần công nghệ DKT
Bizmail Support Team
Hướng dẫn sử dụng chương trình gửi email bizmail - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng chương trình gửi email bizmail - Người đăng: casperqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng chương trình gửi email bizmail 9 10 991