Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Corel Knock out

Được đăng lên bởi nguyenhuykiemtailieu99
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Corel KnockOut 2.77 - Tách ảnh nền
Thảo luận trong 'Thiết kế - Đồ họa' bắt đầu bởi SSSeS7SeSnS, Apr 8, 2013.

1.

SSe
S S7Sen
S SVi phạm nội quy

1 - Dùng Pen Tool tạo đường Path như sau: (hoặc công cụ tạo vùng chọn) nhấn ctrl+Alt+D và chọn giá
trị feather là 1px

2.Tạo vùng chọn xong thì nhấn Ctrl + J để tạo ra layer mới từ vùng chọn.

3. chọn Layer trên cùng , chọn lệnh từ Menu Filter \ Knockout 2 \ Load working layer, xuất hiện giao diện
Corel knockout như sau:

Dùng công cụ Inside Object

Object

vẽ một vùng chọn "phía bên trong" mái tóc.Xong dùng công cụ Outside

vẽ vùng chọn "bên ngoài" mái tóc như hình bên dưới.Đối với từng công cụ các bạn có thể kết

hợp phím Shift để cộng và phím Alt để trừ vùng chọn.

4.Sau khi tạo vùng chọn xong,click chuột vào nút

để Corel knockout xử lý (các bạn có thể rê con

trượt thay đổi giá trị trong phần Detail để tìm hiểu thêm).Cuối cùng bấm "nút close" để thoát khỏi Corel
knockout,khi hộp thông báo "Apply changes and return to host application" xuất hiện,bạn chọn OK để áp
dụng lệnh và chương trình sẽ tự động trở về màn hình Photoshop.Chúng ta có cảm giác như không có sự
thay đổi nào cả.

Chọn Layer giữa (layer 1),dùng công cụ Eraser xóa bỏ toàn bộ background cũ quanh mái tóc, ghép vào
nên mới sẻ được như vậy nè :

...

 !"# $%&&&&&&&&&'()*'+,-
,

.)/0123
,456/"78679:;<=>/?5@AB(B4?C
DEC,)F
Hướng dẫn sử dụng Corel Knock out - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Corel Knock out - Người đăng: nguyenhuykiemtailieu99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Corel Knock out 9 10 719