Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYGWIN VÀ ECLIPSE

Được đăng lên bởi Đỗ Vũ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 9 lần
.HCM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYGWIN VÀ ECLIPSE
Trong môi trường unix-like, ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để
biên dịch chưong trình C/C++. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương
trình C++ trong môi trường Cygwin, môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành
Windows.

I. Cygwin
1. Cài đặt Cygwin
Sinh viên download file setup.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file
này từ trang  Chạy file setup.exe, chọn Next. Sau đó chọn
Install from Local Directory và chọn Next.

Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

.HCM

Tiếp theo, ta download source của Cygwin về từ địa chỉ
 hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác
trong Modules. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là
CygwinSources. Trở lại với việc cài đặt Cygwin, ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường
dẫn thư mục này.

Tiếp theo, chọn những gói cần thiết để cài đặt. Danh sách các gói cần cài đặt:
STT
Từ khóa
Tên gói
Phiên bản
Ghi chú
binutils: The GNU assembler,
1
binutils
2.20.51-2
linker and binary utilities
Trong Category
2
gcc
gcc: C compiler upgrade helper 3.4.4-999
Devel
3
gcc-core
gcc-core: C compiler
3.4.4-999
4
gcc-g++
gcc-g++: C++ compiler
3.4.4-999
gcc-mingw-core: Mingw32
200505225
gcc-mingw-core support headers and libraries for
1
GCC
gcc-mingw-g++: Mingw32
200505226
gcc-mingw-g++ support headers and libraries for
1
GCC C++
make: The GNU version of the
Trong Category
7
make
3.81-2
‘make’ utility
Devel
Trong Category
8
gdb
gdb: The GNU debugger
6.8-2
Devel
Muốn chọn một gói để cài đặt, ta nhập từ khóa vào khung search. Sau đó, ta sẽ
tìm đúng gói cần cài đặt. Và ở cột thứ 3 (New), ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng
phiên bản. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

2

.HCM

2. Cấu hình Cygwin
Sau khi cài đặt Cygwin xong:
• Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start
=> Control Panel => System. Sau đó, chọn Advanced => Environment
Variables. Trong khung System variables, chọn New.
•

Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start =>
Control Panel => System. Sau đó, chọn Advanced system settings =>
Environment Variables… Trong khung System variables, chọn New.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

3

.HCM

Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value:
C:\cygwin (nếu cài đặt cy...
.HCM
Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYGWIN VÀ ECLIPSE
Trong môi trường unix-like, ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để
biên dịch chưong trình C/C++. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương
trình C++ trong môi trường Cygwin, môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành
Windows.
I. Cygwin
1. Cài đặt Cygwin
Sinh viên download file setup.exe trong Modules hoặc cũng thể download file
y t trang http://cygwin.com/install.html. Chạy file setup.exe, chọn Next. Sau đó chọn
Install from Local Directory và chọn Next.
Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYGWIN VÀ ECLIPSE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYGWIN VÀ ECLIPSE - Người đăng: Đỗ Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CYGWIN VÀ ECLIPSE 9 10 861