Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00

Được đăng lên bởi changmap2901
Số trang: 206 trang   |   Lượt xem: 8822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00

Số phát hành 1.5

2

Mục lục

Mục lục

Nokia Ovi Suite

20

An toàn

Giới thiệu về Ovi Store

22

Giới thiệu về thiết bị của quý
khách
Các dịch vụ mạng

Ovi by Nokia
7
7

9

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật
số
9
Tháo pin

11

Bắt đầu sử dụng

12

Lắp thẻ SIM và pin

13

Phím và bộ phận

12

Lắp thẻ nhớ

14

Dây đeo cổ tay

15

Khóa hoặc mở khóa bàn phím

16

Tháo thẻ nhớ
Sạc pin

Cắm tai nghe tương thích
Bật và tắt điện thoại
Các vị trí ăng-ten

Ứng dụng Chuyển dữ liệu của
Nokia

15

15
17

17

17

18

21

Mã truy cập

22

Sử dụng cơ bản

23

Phím một lần bấm

24

Nhập văn bản tiếng Việt

27

Lịch

30

Màn hình chính

Viết văn bản
Danh bạ

Đồng hồ

Thực hiện nhiều thao tác

23

25

27
33

34

Đèn pin

34

Gọi điện

34

Trong khi gọi điện

35

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

36

Cuộc gọi thoại
Thư thoại

Tạo cuộc gọi hội nghị

34
36

37

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mục lục
Quay nhanh một số điện thoại

37

Cài đặt nhắn tin

38

Cài đặt Office Communicator

Dịch vụ cuộc gọi chờ

38

Chặn cuộc gọi

39

Chuyển hướng cuộc gọi
Quay số bằng khẩu lệnh
Thực hiện cuộc gọi hình
Trong cuộc gọi video

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi
video
Chia sẻ video

40

41

42
42

43

Nhật ký

46

Nhắn tin

48

Các thư mục trong Nhắn tin
Sắp xếp tin nhắn

48

49

3
62

Giới thiệu về Trò Chuyện

65

Kết nối

65

Cài đặt mạng

66

Kết nối dữ liệu và điểm truy cập

Mạng LAN không dây

Các kết nối dữ liệu hiện thời

65

65
67

69

Đồng bộ

70

Cáp dữ liệu

75

Giới thiệu về mạng gia đình

76

Kết nối Bluetooth
Kết nối với máy PC

70
76

E-mail

49

Internet

77

Trình đọc tin nhắn

54

Thanh công cụ trình duyệt

78

55

Các nguồn cấp dữ liệu Web và
blog

79

61

Chỉ mục

80

Nokia Messaging
Lời nói

Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa
phương tiện
Các loại tin nhắn đặc biệt
Tin nhắn quảng bá

54

55

60

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Duyệt web

Duyệt các trang

Tìm kiếm nội dung

77

79

80

4

Mục lục

Xóa bộ nhớ cache

81

Cột mốc

94

Kết nối bảo mật

81

Cài đặt định vị

96

Công Cụ Văn Phòng của Nokia

84

Bản đồ

96

Máy tính

84

85

Xem vị trí và bản đồ

97

Quickoffice

85

86

Thay đổi giao diện bản đồ

Ngưng kết nối
Cài đặt web

Ghi chú hiện tại

Trình quản lý tập tin
Công cụ chuyển đổi
Zip manager

81

82

87

Dữ liệu GPS

Tổng quát về Bản đồ

Giao diện bản đồ

Tải về và cập nhật bản đồ

95

96
98
98

99

88

Giới thiệu các phương pháp định
vị

88

Xem chi tiết vị trí

90

Xem và sắp xếp các vị trí hoặc...
Hướng dn S dng Đin thoi Nokia E5-00
S phát hành 1.5
Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00 - Người đăng: changmap2901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
206 Vietnamese
Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00 9 10 450