Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng eview 6.0

Được đăng lên bởi ngocchung2806
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2221 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI GIẢNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0
ThS Phùng Thanh Bình
1
BÀI GIẢNG 2
HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG EVIEWS 6.0
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1. Eviews là gì?
2. Workfile là gì?
3. Trình bày dữ liệu trong Eviews?
4. Đối tượng trong Eviews
5. Quản lý dữ liệu trong Eviews
6. Các phép toán và hàm số gì trong Eviews
7. Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm
8. Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews
9. Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong Eviews
ĐỐI TƯỢNG BÀI GIẢNG:
1. Tài liệu bài giảng cho sinh viên đại học
2. Tài liệu tham khảo ôn tập cho học viên cao học
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ EVIEWS
EVIEWS LÀ GÌ?
Eviews
1
cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp,
hồi qui dự báo chạy trên nền Windows. Với Eviews ta
thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ thống từ dữ
liệu sẵn sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá
trị tương lai. Eviews thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực
như phân tích đánh giá dữ liệu khoa học, phân tích tài
1
Viết tt ca Econometrics Views
Hướng dẫn sử dụng eview 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng eview 6.0 - Người đăng: ngocchung2806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng eview 6.0 9 10 518