Ktl-icon-tai-lieu

Hương dẫn sử dung FireFox

Được đăng lên bởi luongtrungkienvov
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mozilla firefox

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ........................................................................................... 4
U

PHẦN 1 – MOZILLA THUNDERBIRD.............................................. 6
CHƯƠNG 01: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN......................................................6
1. Giới thiệu chương trình thư điện tử Mozilla Thunderbird ..........................6
2. Cài đặt Mozila Thunderbird ........................................................................7
3. Khởi động chương trình thư điện tử............................................................9
4. Thoát khỏi Thunderbird ..............................................................................9
5. Thiết lập cấu hình gửi và nhận thư..............................................................9
6. Sử dụng phông chữ tiếng Việt...................................................................15
7. Soạn, gửi, nhận, chuyển tiếp và đọc thư ...................................................17
8. Sao chép văn bản vào nội dung thư...........................................................22
9. Gửi thư cho nhiều người cùng lúc.............................................................22
10. Gửi bản sao, gửi bản sao ẩn danh............................................................23
11. Sắp xếp thư theo một số tiêu chí .............................................................24
12. Đính kèm tệp tin vào thư.........................................................................25
13. Trả lời thư................................................................................................26
14. Chuyển tiếp thư đã nhận cho người khác................................................27
15. Mở, lưu và xóa các tệp đính kèm ............................................................27
CHƯƠNG 02: HỆ THỐNG GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG..............................30
1. Đánh dấu mức độ ưu tiên của thư .............................................................30
2. Sao chép nội dung thư sang một ứng dụng khác và sao chép nội dung văn
bản từ một ứng dụng khác vào nội dung thư.................................................31
3. Thêm chữ ký vào thư.................................................................................32
4. Tạo và xóa các thư mục hòm thư ..............................................................34
5. Tìm kiếm một bức thư trong các hòm thư.................................................36
6. Thiết lập các luật (rule) tự động phân loại thư .................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hương dẫn sử dung FireFox - Người đăng: luongtrungkienvov
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Hương dẫn sử dung FireFox 9 10 381