Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy in HP Mutifunction

Được đăng lên bởi Tuong Bui
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 7826 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LASERJET PRO MFP

Hướng dẫn Sử dụng

M125-126

M127-128

M127-128

Máy in HP LaserJet Pro MFP M125,
M126, M127, M128
Hướng dẫn Sử dụng

Bản quyền và Giấy phép

Công nhận Nhãn hiệu

© 2013 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Adobe®, Acrobat®, và PostScript® là các
nhãn hiệu thương mại của Adobe Systems
Incorporated.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác
hoặc dịch mà không có sự chấp thuận
trước bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp
được luật bản quyền cho phép.
Thông tin có trong tài liệu này có thể được
thay đổi mà không cần phải thông báo.
Các bảo hành duy nhất dành cho các sản
phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên
trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi
cùng với những sản phẩm và dịch vụ như
thế. Không có gì trong tài liệu này được
hiểu như là sự tạo thành một bảo hành phụ.
HP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối
với các lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc biên
tập ở trong tài liệu này.
Edition 1, 9/2013
Số bộ phận: CZ172-90937

Apple và lôgô Apple là nhãn hiệu của Apple
Computer, Inc., đã được đăng ký ở Hoa Kỳ
và các quốc gia/vùng lãnh thổ khác. iPod là
nhãn hiệu của Apple Computer, Inc. iPod
chỉ dành cho các bản sao được chủ bản
quyền hoặc pháp luật cho phép. Không
được ăn cắp nhạc.
Bluetooth là một thương hiệu được sở hữu
bởi người chủ và được sử dụng bởi Công ty
Hewlett-Packard theo giấy phép.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP và
Windows Vista® là các thương hiệu đã
đăng ký ở Hoa Kỳ của Microsoft
Corporation.

Mục lục

1 Giới thiệu sản phẩm ..................................................................................................................................... 1
So sánh sản phẩm .............................................................................................................................................. 2
Hình ảnh sản phẩm ............................................................................................................................................. 4
Mặt trước của sản phẩm .................................................................................................................. 4
Mặt sau của sản phẩm ..................................................................................................................... 5
Tổng quan bảng điều khiển ............................................................................................................................... 6
M125a, M125r, M125ra, M126a ...................................................................................
LASERJET PRO MFP
Hướng dn S dng
M125-126 M127-128 M127-128
Hướng dẫn sử dụng máy in HP Mutifunction - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy in HP Mutifunction - Người đăng: Tuong Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy in HP Mutifunction 9 10 824