Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP E – LEARNING

Được đăng lên bởi phayenhp
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
E – LEARNING

Hướng dẫn học e – learning

Trang 1 / 10

1

Đăng nhập.

Sau khi được Chương trình cấp cho một tài khoản, bạn đã có một tài khoản để đăng
nhập vào website E – learning.
Bước 1: Bạn truy cập vào trang Web.
Trên giao diện website có ô đăng nhập
bên trái màn hình máy tính c ủa bạn.
Bước 2: Bạn nhập tên đăng nhập và mật
khẩu mà bạn đã được cung cấp và nhấp
chuột vào nút “Đăng nhập” để đăng
nhập vào website E – learning.
Hình 5.11. Đăng nhập vào moodle

2

Thay đổi thông tin cá nhân.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào website E – learning, để xem và sửa thông tin cá nhân,
bạn nhấp chuột vào tên của mình ở góc trên của ô đăng nhập.

► Chú ý: Thông tin cá nhân của bạn phải thật chính xác và đầy đủ
(Họ và tên, điện thoại liên lạc, email…). Vì nó liên quan tới quyền
lợi của bạn, chỉ với thông tin chính xác và đầy đủ bạn mới có thể
nhận được các khóa học miễn phí khác, cũng như các chứng chỉ khi
kết thúc khóa học v.v…
Bước 2: Thông tin cá nhân của bạn được hiển thị

Hướng dẫn học e – learning

Trang 2 / 10

Bước 3: Để thay đổi tài khoản cho mật khẩu của mình, bạn hãy nhấp chuột trái vào
“Thay đổi mật khẩu”

Sau khi thay đổi xong, bạn hãy nhấn chuột trái vào nút “Lưu những thay đổi” để hệ
thống lưu những thông tin mà bạn vừa thay đổi.
Khi đó sẽ có một thông báo (như hình dưới) xuất hiện

Bạn hãy nhấn chuột trái vào nút “Tiếp tục” để trở lại với trang thông tin cá nhân của
mình.
►Chú ý: Việc thay đổi mật khẩu của bạn l à cần thiết. Vì có thể ai
đó biết mật khẩu của bạn, họ sẽ đăng nhập v ào trang đào tạo trực
tuyến mà không được phép của bạn.

Bước 4: Nhấp chuột trái vào tab “Cập nhật hồ sơ cá nhân” (vùng khoanh đỏ trong hình)
để tới trang thông tin chính của bạn.

Hướng dẫn học e – learning

Trang 3 / 10

Bước 5: Trang “Cập nhật hồ sơ cá nhân” của bạn trông sẽ như thế này.

Bạn hãy nhấn chuột trái vào 1 trong 2 nút “Show Advanced” để có thể điền thông tin
của mình một cách chi tiết nhất.
Hướng dẫn học e – learning

Trang 4 / 10

Bước 6: Chỉnh sửa lại thông tin cá nhân của bạn một cách chi tiết.

Hướng dẫn học e – learning

Trang 5 / 10

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa lại thông tin cá nhân của m ình, bạn hãy nhấp chuột trái vào
nút “Cập nhật hồ sơ” (Vùng khoanh đỏ, hình trên). Thông tin của bạn đã được hệ thống
cập nhật và hiển thị như sau (hình dưới).

ạ
3

đổ

ủ

Truy nhập vào lớp học của bạn.

Sau khi thay đổi thông tin cá nhân thành công. Bạn hãy quay lại trang chính
của website E-learning.

4

Tra cứu danh sách Giảng...
Hướng dẫn học e learning
Trang 1 / 10
ỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
E LEARNING
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP E – LEARNING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP E – LEARNING - Người đăng: phayenhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP E – LEARNING 9 10 545