Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng netop school 6.0

Được đăng lên bởi conrua232007
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Bài I.

KhỞi đỘng

Bài II. Cơ bẢn vỀ Demo (“QuẢng bá” màn hình):
Bài III. Demo nâng cao
A.

TOÀN MÀN HÌNH (ENTIRE DESKTOP)

B.

LỰA CHỌN VÙNG CỬA SỔ NỀN (SELECT DESKTOP AREA)

C.

TỆP NGHE NHÌN (MEDIA FILE)

D.

TỆP NGHE NHÌN TRÊN WEB (MEDIA FILE ON THE WEB)

E.

THU (RECORDING)

F.

MÀN HÌNH CHỈ ĐỊNH (SPECIFIC MONITOR)

G.

MÀN HÌNH HỌC SINH (STUDENT DESKTOP)

H.

TÙY CHỌN

Bài IV. DẶn dò – Menu “Commands”
Bài V. LỰa chỌn Right-Click
A.

DEMO THIS STUDENT (DEMO HỌC SINH NÀY)

B.

APPLY ATTENTION ON THIS STUDENT:

C.

MONITOR THIS STUDENT:

D.

REMOTE CONTROL THIS STUDENT:

E.

CHAT WITH THIS STUDENT:

F.

AUDIO CHAT WITH THIS STUDENT:

G.

SEND MESSAGE TO THIS STUDENT:

H.

COLLECT FILES FROM THIS STUDENT:

I.

DISTRIBUTE FILES TO THIS STUDENT:

Bài VI. Monitoring a student (Giám sát hỌc sinh)

Giao diện NetOp School

NetOp School phần mềm dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ
TTO - Nếu ai đã sử dụng các phòng LAB máy tính dùng thiết bị mạng AVNET bạn sẽ thấy các tính năng
tuyệt vời của việc dạy học thực hành tin học, ngoại ngữ. Có một phần mềm làm được hết các chức năng
trên mà không phải mua nhiều thiết bị đó là NetOp School.

Phần mềm do hãng Danware viết. Bạn chỉ cần phòng máy tính nối mạng Windows 98,
Windows 2000 hoặc Windows XP, máy chủ dùng Windows 2000 loại nào cũng được, tốc
độ đường truyền của mạng 100 Mbps. Cuối cùng bạn chỉ cần cài đặt phần mềm NetOp
School (bản dùng thử). So với giá thiết bị toàn bộ phòng Computer LAB dùng mạng
AVNET thì bạn mua bạn quyền của phần mềm này còn rẻ hơn nhiều.
Bài I.

KhỞi đỘng

NetOp là phần mềm thường dùng cài đặt trên các máy tính trong lớp học, cho phép các máy tính
có thể chia sẻ màn hình.
Điều đó có nghĩa là bạn có thể cho tất cả học sinh trong lớp nhìn thấy những gì có trên màn hình
của bạn, hoặc bạn có thể cho cả lớp xem bài làm của một học sinh nào đó trong lớp.
Để bắt đầu, bạn phải chắc chắn là bạn ngồi trước manh hình máy tính của Giáo viên. Vì chỉ có
duy nhất một máy tính có chứa mođul điều khiển, gọi là Teacher modul.
Hãy nháy đúp vào biểu tượng NetOp Teacher trên Desktop. Thao tác này sẽ khởi động NetOp
School mođul.
Khi chương trình đã được khởi động, bạn ở trong chế độ màn hình mặc định là “Detail View”,
tức là nhìn chi tiết. Bạn sẽ thấy trong đó danh sách tất cả các học sinh (hoặc các máy tính) đã kết
nối và đã đăng nhập vào hệ thống, cũng như có thể sử dụng các thanh công cụ, nút công cụ cho
phép khai thác rất nhiều chức năng của chương trình.

Hình 1: Biểu tượng của NetOp Teacher trên ...
MỤC LỤC
Bài I. KhỞi đỘng
Bài II. Cơ bẢn vỀ Demo (“QuẢng bá” màn hình):
Bài III. Demo nâng cao
A. TOÀN MÀN HÌNH (ENTIRE DESKTOP)
B. LỰA CHỌN VÙNG CỬA SỔ NỀN (SELECT DESKTOP AREA)
C. TỆP NGHE NHÌN (MEDIA FILE)
D. TỆP NGHE NHÌN TRÊN WEB (MEDIA FILE ON THE WEB)
E. THU (RECORDING)
F. MÀN HÌNH CHỈ ĐỊNH (SPECIFIC MONITOR)
G. MÀN HÌNH HỌC SINH (STUDENT DESKTOP)
H. TÙY CHỌN
Bài IV. DẶn dò – Menu “Commands”
Bài V. LỰa chỌn Right-Click
A. DEMO THIS STUDENT (DEMO HỌC SINH NÀY)
B. APPLY ATTENTION ON THIS STUDENT:
C. MONITOR THIS STUDENT:
D. REMOTE CONTROL THIS STUDENT:
E. CHAT WITH THIS STUDENT :
F. AUDIO CHAT WITH THIS STUDENT:
G. SEND MESSAGE TO THIS STUDENT:
H. COLLECT FILES FROM THIS STUDENT:
I. DISTRIBUTE FILES TO THIS STUDENT:
Bài VI. Monitoring a student (Giám sát hỌc sinh)
hướng dẫn sử dụng netop school 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng netop school 6.0 - Người đăng: conrua232007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng netop school 6.0 9 10 168