Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÔNG CỤ TẠO WEBSITE TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO TỔ CHỨC

Được đăng lên bởi tienanhcntt2
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 33 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÔNG CỤ TẠO WEBSITE TÊN
MIỀN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO TỔ CHỨC
(QUICK GUIDE )
Mục đích: Hướng dẫn nhanh dành cho những người mới khởi tạo Web
Template dành cho tổ chức. Bạn làm theo thứ tự các bước hướng dẫn, sẽ tạo
được một sản phẩm website nhanh chóng, thân thiện, dễ sử dụng cho mình. Các
phần khác bạn vui lòng để nguyên theo mặc định của hệ thống
Khuyến cáo: Trước tiên, bạn làm theo hướng dẫn để có một sản phẩm đầu tiên
mặc dù nó chưa hoàn thiện nhưng cũng giúp cho bạn khởi tạo được dễ dàng,
nhanh chóng giao diện cơ bản của Website. Sau đó, bạn hãy nghiên cứu thêm
phần hướng dẫn sử dụng toàn phần để hoàn thiện trang Web Template có giao
diện đẹp mắt, với các tính năng nâng cao theo ý thích của mình.
Tóm tắt các bước cơ bản để tạo được Web Template tổ chức:
1.
Sau khi bạn đã được cấp phát tên miền tiếng Việt. Để sử dụng dịch vụ,
bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Web template tại trang

Bạn điền đầy đủ thông tin vào mục đăng nhập hệ thống gồm: tên đăng nhập, và
mật khẩu. Đây là tên đăng nhập và mật khẩu của hệ thống khai báo và quản lý
dịch vụ cho tên miền tiếng việt, bạn vào mục thông tin trợ giúp để được hỗ trợ
nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template.

Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ các TMTV đã được xác nhận quyền sử dụng trong
tài khoản quản trị của bạn. Bạn lựa chọn một tên miền phù hợp để thực hiện tác
động khởi tạo dịch vụ Web Template

Bạn kích chuột lựa chọn dịch vụ Web Template, ấn nút “ Đăng ký dịch vụ”.

Bạn lưu ý nên cập nhật địa chỉ email hiện tại đang sử dụng để tiếp nhận các
thông tin trước khi khởi tạo dịch vụ Web Template tại mục “ Cập nhật thông tin
liên hệ” trên hệ thống 
Bạn ấn vào tiếp tục để hoàn tất phần đăng ký sử dụng dịch vụ Web Template
cho tên miền tiếng việt.

2.
Khi đăng ký thành công dịch vụ hệ thống sẽ cung cấp cho bạn 1 mã khởi
tạo để kích hoạt trang Web Template. Đồng thời hệ thống cũng sẽ gửi vào email
của bạn mã khởi tạo này

Bạn phải chờ tối đa 24 giờ kể từ khi đăng ký thành công dịch vụ WebTemplate
cho TMTV để thực hiện khởi tạo Website TMTV mà bạn đã đăng ký sử dụng
dịch vụ.

Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký thành công, Bạn thực hiện kích hoạt tên miền
tiếng việt của mình bằng cách nhập tên miền tiếng việt của bạn tại thanh địa chỉ
của trình duyệt web như IE, Firefox, Google Chrome v.v.., để đến trang đăng ký
khởi tạo trang Web.

3.

Bạn chấp nhận đăng ký dịch vụ để đến trang tiếp điền các thông tin cần
điền....
NG DN S DNG NHANH CÔNG C TO WEBSITE TÊN
MIN TING VIT DÀNH CHO T CHC
(QUICK GUIDE )
Mục đích: ng dn nhanh dành cho những người mi khi to Web
Template dành cho t chc. Bn làm theo th t các bước hướng dn, s to
đưc mt sn phm website nhanh chóng, thân thin, d s dng cho mình. Các
phn khác bn vui lòng để nguyên theo mặc định ca h thng
Khuyến cáo: Trước tiên, bạn làm theo ng dẫn để có mt sn phẩm đu tiên
mặc chưa hoàn thiện nhưng cũng giúp cho bn khi tạo được d dàng,
nhanh chóng giao din bản của Website. Sau đó, bn hãy nghiên cu thêm
phần hướng dn s dng toàn phn để hoàn thin trang Web Template có giao
diện đẹp mt, với các tính năng nâng cao theo ý thích ca mình.
Tóm tt các bước bản để tạo được Web Template t chc:
1. Sau khi bạn đã đưc cp phát tên min tiếng Vit. Để s dng dch v,
bạn đăng ký s dng dch v Web template ti trang
http://dichvu.tenmientiengviet.vn,
Bạn điền đầy đủ thông tin vào mục đăng nhập h thng gồm: tên đăng nhập,
mt khẩu. Đây tên đăng nhập và mt khu ca h thng khai báo và qun
dch v cho tên min tiếng vit, bn vào mc thông tin tr giúp để đưc h tr
nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký s dng dch v Web Template.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÔNG CỤ TẠO WEBSITE TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO TỔ CHỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÔNG CỤ TẠO WEBSITE TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO TỔ CHỨC - Người đăng: tienanhcntt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÔNG CỤ TẠO WEBSITE TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO TỔ CHỨC 9 10 573