Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Outlook Express 5

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng Outlook Express 5
Bước 1: Khởi động Outlook Express:
Chọn Start/Programs/Outlook Express
Màn hình của Outlook Express có dạng như sau:

Bước 2: Khai báo các thông số:

Trên màn hình của Outlook Express, chọn Menu Tools/Accounts (Như hình)
1

Xuất hiện cửa sổ Internet Accounts như sau:

Nhấn chọn Menu Mail, cửa sổ Mail của Internet Accounts như sau:

Khai báo một Accounts mới.
Chọn Add/Mail, xuất hiện cửa sổ:

2

Nhập tên của người sử dụng vào ô: Display name, (Ví dụ: Ngo Tien)
Sau đó chọn Next, xuất hiện cửa sổ sau:

Nhập địa chỉ email của người sử dụng vào ô: E-mail address (VD:ngotien@sbv.gov.vn)
Sau khi nhập xong địa chỉ E-mail, tiếp tục chọn Next, cửa sổ sau xuất hiện:

3

Tại ô My incoming mail server is a, chọn POP3.
Tại ô Incoming mail: nhập vào địa chỉ : 135.1.1.42
Tại ô Outgoing mail: nhập vào địa chỉ : 135.1.1.42
(Chú ý: Địa chỉ này có thể thay đổi, để biết được chính xác địa chỉ mail
server đang dùng, xin liên hệ với Phòng Quản lý thông tin-Cục Công nghệ tin học
ngân hàng hoặc đọc phần Một số lưu ý khi sử dụng hộp thư để biết cách xác định.)
Sau khi nhập xong, tiếp tục chọn Next, cửa sổ sau xuất hiện:

Nhập mật khẩu vào ô Password, (Nếu muốn chương trình ghi nhớ mật khẩu
để mỗi khi sử dụng Outlook Express không phải gõ lại mật khẩu, ta đánh dấu vào ô
Remember password), sau đó tiếp tục chọn Next và kết thúc chọn Finish.
Sau khi chọn Finish, tại cửa sổ Internet Accounts xuất hiện như sau:

4

Tại cửa sổ này, nếu muốn thay đổi lại các thông số ta chọn Properties để thay
đổi lại các thông số theo ý sử dụng.
Sau khi hoàn tất các khai báo, đóng cửa sổ Internet Accounts lại và bắt đầu
quá trình gửi và nhận thư.
Để soạn một thư mới, chọn New mail,
Nhập địa chỉ người nhận, tiêu đề và nội dung thư sau đó nhấn chọn Send.
Để nhận thư về máy, nhấn chọn Send/Recv.
Sau khi chọn Send/Recv, tất cả thư trên server sẽ được chuyển về thư mục
Inbox của chương trình Outlook Express.

5

Trên đây là các bước tiến hành khai báo và sử dụng chương trình
Outlook Express, mọi thắc trong quá trình sử dụng xin gửi về địa chỉ:
Email: thnh@sbv.gov.vn
Điện thoại: 04.7731386

1. Cài đặt trên Webmail của Gmail
- Bạn vào  và đăng nhập vào hòm thư của mình.
- Vào Settings (Cài đặt) và chọn Forwarding and POP/IMAP(Chuyển tiếp và
POP/IMAP)
- Check vào mục Enable POP only for mail that arrives from now on (Chỉ bật POP cho
thư đến từ bây giờ trở đi) rồi nhấn Save Setting (Lưu thay đổi)
2. Cài đặt trên Outlook Express
- Mở Outlook Express (OE)...
Hướng dẫn sử dụng Outlook Express 5
Bước 1: Khởi động Outlook Express:
Chọn Start/Programs/Outlook Express
Màn hình của Outlook Express có dạng như sau:
Bước 2: Khai báo các thông số:
Trên màn hình của Outlook Express, chọn Menu Tools/Accounts (Như hình)
1
Hướng dẫn sử dụng Outlook Express 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Outlook Express 5 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Outlook Express 5 9 10 833