Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan

Được đăng lên bởi worldcup456
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 4176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
KHAI BÁO HẢI QUAN ECUS5VNACCS

Hà Nội 03-2014

NỘI DUNG
I. Giới thiệu tổng quan ...................................................................................................... 3
1. Giới thiệu: ........................................................................................................................... 3
2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử ................................ 5
3. Đăng ký và sử dụng chương trình. ................................................................................... 5
4. Thiết lập hệ thống trước khi khai báo.............................................................................. 5
5. Danh sách khách hàng với đại lý. ..................................................................................... 7

II. Thực hiện quy trình tờ khai thông quan hàng hóa. ....................................................... 9
1. Giới thiệu chung về tờ khai .............................................................................................. 9
2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu mới (IDA) .......................................................................... 13
3. Đăng ký tờ khai xuất khẩu mới (EDA) .......................................................................... 42

III. Khai báo loại hình đặc thù. ........................................................................................ 66
1. Khai báo loại hình Gia công. ........................................................................................... 66
2. Khai báo loại hình Sản xuất xuất khẩu. ......................................................................... 72

IV.Tờ khai vận chuyển . .................................................................................................. 77
1. Một số điểm lưu ý đối với tờ khai vận chuyển: ............................................................. 77
2. Hướng dẫn đăng ký tờ khai vận chuyển. ....................................................................... 80

2

I. Giới thiệu tổng quan
1. Giới thiệu:
Hệ thống phần mềm ECUS5VNACCS được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải
quan điện tử hiện đại, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống
VNACCS/VCIS do Hải quan Nhật Bản tài trợ, đồng thời vẫn giữ được lối thiết kế truyền
thống của phần mềm ECUS mà doanh nghiệp đã quen sử dụng. Mở rộng các thủ tục đăng
ký, như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và
phi mậu dịch, thủ ...
T
T
À
À
I
I
L
L
I
I
U
U
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
D
D
N
N
S
S
D
D
N
N
G
G
P
P
H
H
N
N
M
M
M
M
K
K
H
H
A
A
I
I
B
B
Á
Á
O
O
H
H
I
I
Q
Q
U
U
A
A
N
N
E
E
C
C
U
U
S
S
5
5
V
V
N
N
A
A
C
C
C
C
S
S
Hà Nội 03-2014
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan - Người đăng: worldcup456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan 9 10 794