Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC

Được đăng lên bởi Thạch Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT)

1

MỤC LỤC
1. Khai báo hệ thống, cập nhật thông tin học sinh................................................3
1.1. Tạo tham số năm học..................................................................................4
1.2. Tạo danh mục khối, lớp, tổ chuyên môn.....................................................5
1.3. Chuyển hồ sơ học sinh từ năm học cũ sang năm học mới..........................6
1.4. Nhập hồ sơ học sinh vào phần mềm...........................................................6
1.5. Cập nhật học sinh chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật.................................9
1.6. Xếp danh sách theo ABC..........................................................................10
1.7. Tạo thẻ học sinh........................................................................................11
2. Phân công giảng dạy, phân công chủ nhiệm cho giáo viên.............................12
2.1. Phân công giảng dạy.................................................................................12
2.2. Phân công chủ nhiệm kì 1.........................................................................14
2.3. Phân công chủ nhiệm kì 2.........................................................................15
3. Các công việc của giáo viên chủ nhiệm..........................................................15
3.1. Nhập hồ sơ................................................................................................15
3.2. Bổ sung hồ sơ (hoàn cảnh, giới tính, dân tộc, số điện thoại…)................15
3.3. Theo dõi chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật..............................................15
3.4. Theo dõi sức khỏe và kiểm diện học sinh.................................................15
3.5. Nhập ảnh cho học sinh..............................................................................16
3.6. Nhận xét đánh giá học sinh hàng tuần......................................................17
3.7. Đánh giá chất lượng học sinh hàng tháng.................................................17
3.8. Nhập điểm cuối kì và đánh giá hoàn thành cuối kì...................................19
3.9. In sổ theo dõi chất lượng của giáo viên chủ nhiệm...................................19
4. Công việc của giáo viên bộ môn.....................................................................19
4.1. Đánh giá thường xuyên.............................................................................19
4.2. Nhập điể...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT)
1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC - Người đăng: Thạch Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC 9 10 86