Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNRoad

Được đăng lên bởi hoangson1583
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2233 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM THIẾT KẾ
ĐƯỜNG - VNROAD

TDT tech.Co

VNROAD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG

MỤC LỤC

CHƯƠNG I .
1.1.

NHẬP DỮ LIỆU

14

Nhập số liệu tuyến .

14

1.1.1.

Chức năng.

14

1.1.2.

Thao tác lệnh .

14

Vẽ tuyến từ tệp số liệu .

18

1.2.

1.2.1.

Chức năng.

18

1.2.2.

Thao tác lệnh .

18

1.3.

Xây dựng mô hình địa hình tuyến .

19

1.3.1.

Xây dựng mô hình địa hình.

20

1.3.2.

Quản lý và hiệu chỉnh mô hình địa hình.

22

1.3.3.

Đổi tên mô hình.

25

1.3.4.

Tự động tạo đường bao địa hình tối ưu.

25

1.3.5.

Vẽ lưới tam giác.

26

1.3.6.

Vẽ đường đồng mức tuyến tự động.

27

1.3.7.

Hiệu chỉnh mô hình địa hình.

29

1.4.

Tuyến từ bình đồ.

30

1.4.1.

Định nghĩa tuyến.

30

1.4.2.

Bố trí cọc trên tuyến.

31

1.5.

Định nghĩa các đường mã hiệu trên bình đồ.

37

1.5.1.

Chức năng.

37

1.5.2.

Thao tác lệnh .

38

1.6.

Khai báo lớp địa chất.

38

1.6.1.

Chức năng.

38

1.6.2.

Thao tác lệnh .

38

1.7.

Khuôn đường cũ.

39

1.7.1.

Khai báo số đường cũ và chiều dầy các lớp khuôn đường cũ.

39

1.7.2.

Định nghĩa mép đường cũ từ bình đồ.

39

1.7.3.

Vẽ lớp đường cũ.

40

1.8.

Chèn thêm đỉnh trên tuyến - dịch tuyến.

40

1.8.1.

Chức năng .

40

1.8.2.

Thao tác lệnh.

40

1.9.

Đảo chiều tuyến .

1.9.1.

41

Chức năng .


41
TDT Tech Co.

2

VNROAD
1.9.2.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐƯỜNG

Thao tác lệnh.

41

Cập nhật tuyến .

42

1.10.1.

Chức năng .

42

1.10.2.

Thao tác lệnh.

42

1.10.

1.11.

Cài đặt hiển thị điểm đo.

42

1.11.1.

Chức năng .

42

1.11.2.

Thao tác lệnh .

42

CHƯƠNG II .
2.1.

THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN ĐƯỜNG

45

Bố trí đường cong nằm.

45

2.1.1.

Chức năng.

45

2.1.2.

Thao tác lệnh.

45

Bố trí siêu cao mở rộng.

46

2.2.

2.2.1.

Chức năng.

46

2.2.2.

Thao tác lệnh.

46

2.3.

Hiệu chỉnh đường cong nằm, siêu cao và mở rộng.

48

2.3.1.

Chức năng.

48

2.3.2.

Thao tác lệnh.

48

CHƯƠNG III .
3.1.

THIẾT KẾ TRẮC DỌC

49

Vẽ trắc dọc tự nhiên.

49

3.1.1.

Chức năng.

49

3.1.2.

Thao tác lệnh.

49

3.2.

Các hiệu chỉnh trắc dọc tự nhiên.

50

3.2.1.

Thay đổi mức so sánh trắc dọc.

50

3.2.2.

Thay mẫu bảng trắc dọc.

51

3.2.3.

Tạo trắc dọc in.

52

3.2.4.

Hiệu chỉnh cao độ cọc trắc dọc.

52

3.3.

Nhập lớp địa chất trắc dọc.

53

3.3.1.

Chức năng.

53

3.3.2.

Thao tác lệnh.

53

3.3.3.

Định nghĩa các lớp địa chất trắc dọc từ PolyLine.

54

3.4.

Thiết kế trắc dọc.

54

3.4.1.

Chọn phương án thiết kế

54

3.4.2.

Chọn đường thiết kế

55

3.4.3.
...
HƯỚNG DN S DNG
PHN MM THIT K
ĐƯỜNG - VNROAD
TDT tech.Co
Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNRoad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNRoad - Người đăng: hoangson1583
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNRoad 9 10 896